Följ Grant Thornton

Dokument

Vårdrapporten 2020: Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?
Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 2019?

Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige. Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska privata bolagens utveckling inom vård- och omsorgsmarknaden, främst ur ett finansiellt perspektiv. Vi vill även belysa de huvudutmaningar som svensk vård och omsorg står inför.

Grant Thorntons vårdrapport 2016

Grant Thorntons vårdrapport 2016

Dokument   •   2016-11-24 07:30 CET

Grant Thorntons vårdrapport sammanfattar den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige under 2015 ur ett finansiellt perspektiv.

Ny undersökning om utvecklingen i den privata vård- och omsorgsmarknaden

• Stark och ökande tillväxt inom den svenska vård och omsorgssektorn (13, 8 %) • Hög privatiseringstakt, med stora geografiska skillnader • Vårdvalet (LOV) ökar privata aktörernas andel av vård- och omsorgsektorn • Vikande lönsamhet för privata vård- och omsorgsföretag bedöms fortsätta Grant Thorntons studie visar en bransch i stark tillväxt, men också med stora utmaningar. Läs rapporten här.

Grant Thornton UK: Private Equity Barometer April 2010

Grant Thorntons brittiska medlemsföretag har en kvartalsvis barometer som kartlägger 100 ledande brittiska private equity-företag

Transforming the Middle East’s healthcare model

Detta är en rapport från Grant Thornton International om de stora förändringar som sker i Mellanösterns sjukvård.