Följ Grant Thornton

Taggar

Samarbeten nätverk

Styrelse/ledning

Undersökningar

Utmärkelser

Ny undersökning: Hälso- och sjukvård hetaste branschen för private equity-företagen.

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2010 10:45 CEST

80% av UK:s private equity-företagen förväntar sig ökad aktivitet när det gäller nya investeringar framöver, visar Grant Thornton UK:s Private Equity Barometer. Det är en undersökning av 100 private equity-företag. Den höga andel som förväntar sig ökning är ett tecken på optimism och att förtroendet återvänder. Hälso- och sjukvård är den hetaste branschen för private equity-företagen.

Kvinnligt nätverk - Grant Thornton övertar Women in Progress medlemmar

Kvinnligt nätverk - Grant Thornton övertar Women in Progress medlemmar

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2010 16:54 CEST

Efter ett flerårigt samarbete mellan det kvinnliga nätverket Women In Progress och revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons kvinnliga nätverk utökas nu samarbetet. Från den 1 maj införlivar Grant Thornton Women In Progress medlemmar i sitt eget nätverk.

Svenska entreprenörer coolast i världen

Svenska entreprenörer coolast i världen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2010 11:47 CEST

Mer än hälften (56%) av de intervjuade företagsledarna i årets Grant Thornton-rapport känner att deras stressnivåer har ökat det senaste året. Resultatet gäller dock inte i Sverige. Bara 23 procent av de svenska företagsledarna är mer stressade än tidigare. Det är det lägsta värdet i undersökningen, som också har hittat ett samband mellan upplevd stress och uttagna semesterdagar.

Bättre tillgång till kapital för svenska företag

Bättre tillgång till kapital för svenska företag

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2010 08:56 CEST

Resultat från Grant Thornton-undersökningen visar att den globala finansieringskrisen lättar för företag runt om i världen. Hela 7400 privatägda företag i 36 länder har undersökts, varav 450 i Sverige. I Sverige anser 34 procent av de intervjuade företagen att det under året kommer att bli lättare att få finansiering. 46 procent anser dock att läget är oförändrat jämfört med föregående år.

Tre av tio företag vill växa genom förvärv

Tre av tio företag vill växa genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2010 10:57 CET

Tre av tio svenska företag planerar att växa genom förvärv de närmaste tre åren. Det visar nya resultat från Grant Thornton-undersökningen. Därmed är förvärvsintresset i princip lika stort som under högkonjunkturen 2007. Den vanligaste anledningen till förvärv är att få tillgång till nya geografiska marknader.

Förbättrad lönsamhet för svenska företag 2010, men få vågar investera.

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2010 13:47 CET

Två tredjedelar av svenska medelstora företag räknar med ökad omsättning 2010 jämfört med förra året och 61% tror på ökad lönsamhet visar nya resultat från Grant Thornton-undersökningen. En lägre andel svenska företag vågar dock investera eller satsa på forskning och utveckling jämfört med det globala snittet.

Aktiva företag i Malmö utvecklar nytt.

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2010 11:35 CET

Grant Thornton-undersökningen har tittat närmare på hur företagen förbereder sig på bättre tider. Resultaten visar att företagen i Malmö-regionen är mer aktiva än företagen i Stockholm, Göteborg och övriga landet när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster samt att finna nya marknader och nya geografiska etableringar.

Så förbereder sig de svenska företagen för bättre tider.

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2010 09:56 CET

Grant Thornton-undersökningen, som omfattar 7400 privata företag i 36 länder, har kartlagt hur företag runt om i världen förbereder sig i väntan på bättre tider. Den vanligaste aktiviteten i Sverige har varit att höja kompetensen hos medarbetarna. En tredjedel av de svenska företagen har gjort detta. De svenska företagen är dock klart mer inaktiva än det globala snittet.

Ny studie visar: Låga nedskrivningar av goodwill i svenska noterade bolag i finanskrisens spår.

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2010 09:20 CET

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har studerat hur noterade bolag hanterade nedskrivning av goodwill i Sverige och jämfört med USA. Resultaten visar att svenska noterade bolag gjort avsevärt lägre nedskrivningar än de bolagen i USA och att de svenska bolagens goodwill idag i snitt uppgår till 30% av bolagens totala egna kapital. IFRS-reglernas tolkning varierar därmed.

Peter Bodin - ny styrelseordförande i Grant Thornton International

Peter Bodin - ny styrelseordförande i Grant Thornton International

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2010 09:30 CET

Peter Bodin, vd på revisions- och konsultföretaget Grant Thornton i Sverige, har blivit vald till styrelseordförande i Grant Thornton International - en paraplyorganisation av självständigt ägda och styrda revisionsbyråer i över 100 länder. Sammanlagt har medlemsföretagen över 30 000 anställda.

Optimismen tillbaka i tillväxtländerna, men fortfarande deppigt i eurozonen.

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2010 08:00 CET

Resultat från Grant Thornton-undersökningen visar att världens tillväxtmotorer återigen är optimistiska om framtiden. Däremot råder fortsatt pessimism i eurozonen.

Optimism bland svenska företag – fyra av tio räknar med att nyanställa under 2010

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2010 18:00 CET

Nya resultat från Grant Thornton-undersökningen, som omfattar 7400 privata företag i 36 länder, visar att svenska företagsledare återigen är optimistiska om framtiden. Hela 41 procent av de undersökta företagen räknar med att öka antalet anställda under 2010, vilket är en markant ökning jämfört med förra året, då en lika stor procentandel räknade med att minska antalet anställda.

Företagsnytt – Känd redovisningsspecialist går till Grant Thornton

Företagsnytt – Känd redovisningsspecialist går till Grant Thornton

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2009 08:30 CET

Eva Törning – en av landets främsta redovisningsspecialister – förstärker fr.o.m. den 1 december revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons satsning på kvalificerade redovisningsfrågor. Eva är bosatt i Helsingborg och kommer att utöva en del av sitt arbete vid Grant Thorntons Helsingborgskontor, men även arbeta vid huvudkontoret i Stockholm. Eva kommer närmast från PricewaterhouseCoopers.

Fastighetsföretag mer intresserade av grönt byggande än byggföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2009 14:35 CET

En undersökning gjord av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt visar att stora byggbolags intresse att uppföra fastigheter enligt EU:s Green Building-program är svalt. Nära två tredjedelar av byggbolagen (63%) anser att det inte behövs något enhetligt miljöklassningssystem för fastigheter.

Rekordstort intresse för styrelseseminarium

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 14:54 CET

Grant Thornton håller fredagen den 27 november seminariet "Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag", där bl.a. styrelseproffsen Thord Wilkne och Inger Holmström medverkar. Seminariet är den avslutande delen av fem frukostseminarier på styrelsetema som har lockat rekordmånga deltagare under hösten .

Lokalernas avspegling av varumärket - allt viktigare för dagens kontorshyresgäster

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2009 09:57 CET

För fjärde året publicerar tidningen Fastighetsnytt och Grant Thornton Fastighetsrapporten - en intervjuundersökning med 30 av landets 100 största fastighetsbolag. En del av rapporten handlar om frågor som rör fastighetsbolagen och deras kunder.

SVENSKA FÖRETAG TILL SALU

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2007 15:34 CET