Följ Grant Thornton

Grant Thornton Sverige får ny styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 13:43 CEST

Michael Palm, ny styrelseordförande för Grant Thornton i Sverige.

Lena Möllerström Nording lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande och ersätts av Michael Palm. Styrelsen förnyas vidare med Mia Rutenius och Lennart Käll, idag vd för Svenska Spel.

Lena Möllerström Nording har suttit i styrelsen i totalt 9 år, varav 8 som ordförande. Under helgen avtackades hon på Grant Thorntons årsstämma och partnermöte.

– Det har varit otroligt givande, vilken resa vi har bakom oss! Det är med visst vemod jag lämnar posten, men jag är också full av tillförsikt. Jag återgår nu till min roll på revision i Stockholm, och siktar på att gå i pension nästa sommar. 

Tillträder gör Michael Palm som suttit i Grant Thorntons styrelse sedan 4 år tillbaka. Michael är partner och auktoriserad revisor på företagets Uppsalakontor och är 43 år.

– Förändringstakten går allt snabbare och vi har mycket kvar att göra för att komma dit vi vill vara. Jag är övertygad om att vi, på alla nivåer i bolaget, genom lagarbete kommer att kunna nå de högt ställda förväntningar som vi har på oss själva. Som ordförande kommer jag att göra allt jag kan för att vi, med gemensam kraft, ska fokusera på det vi behöver göra för att lyckas.

Övriga förändringar i styrelsen

Lennart Käll, vd på Svenska Spel sedan 2011, valdes in som ny extern ledamot.

– Med drygt 35 år i näringslivet varav 23 år som vd, och även ett antal år i flera styrelser, har jag med mig en bred erfarenhet från olika branscher och företag. Allt från start-ups, börsbolag, bolag ägda av staten till kundägda bolag. Nu ser jag fram emot att få lära känna Grant Thornton ännu mer och bidra i styrelsearbetet så att vi fortsätter utveckla och stärka bolaget framåt.

Partnerkretsen beslöt också att utse Mia Rutenius, Revision Stockholm, till ny styrelseledamot.

– Jag har en lång erfarenhet som revisor och rådgivare i större entreprenörsföretag och har därmed en god förståelse för kundernas ökade krav på våra tjänster och vår leverans. Erfarenheten av vårt större uppdragssegment liksom av marknads- och säljarbete hoppas jag ska ge värdefulla bidrag i styrelsen.

I styrelsen kvarstår sedan tidigare Rikard Julin, Urban Kardvik, Carl Niring liksom Åsa Landén Ericsson (extern adjungerad ledamot). Leif Bohlin avgår därmed som externt adjungerad ledamot efter tre år i styrelsen.

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.