Gå direkt till innehåll
Daniel Forsgren och Linda Mannerby
Daniel Forsgren och Linda Mannerby

Pressmeddelande -

Grant Thornton gör integrerad årsredovisning

I år integrerar Grant Thornton för första gången hållbarhetsinformation i årsredovisningen för att tydliggöra värdet som skapas tillsammans med kunderna och ge en helhetsbild av interaktionen med omvärlden.

Grant Thornton har i år valt att göra en första ansats till en integrerad årsredovisning. Det är premiär för extern hållbarhetsredovisning och upplägget är inspirerat av ramverket IR (integrerated reporting). Målet är att rapporteringen ska vara helt integrerad nästa år.

Att genomföra en integrerad årsredovisning handlar dock inte bara om rapporteringen, processen i sig bidrar till att föra in hållbarhetstänkandet i verksamhetens alla delar. På Grant Thornton finns också engagemanget hos styrelse och företagsledning vilket skapar goda förutsättningar för att driva förändring.

– Det har varit en lärorik och stundtals utmanade process som belyser och mäter organisationens alla delar. Att arbeta integrerat med hållbarhet i årsredovisningen skapar större värde och ökar förståelsen för oss som företag, säger CFO Daniel Forsgren.

Framtidens arbetssätt
Grant Thorntons eget hållbarhetsarbete bygger på en övertygelse om att integrerad redovisning är framtidens sätt att redovisa och passar tillväxtbolag mycket väl. Företaget vill därför inspirera kunderna att komma igång med integrerad styrning och redovisning.

– Vi kommer att öka kompetensen internt via kunskapsluncher och externt genom seminarier, nätverk och utbildningar. I höst startar vi också ett kostnadsfritt hållbarhetsnätverk i Stockholm kring hållbart företagande och integrerat tänkande, säger hållbarhetschefen Linda Mannerby.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.