Gå direkt till innehåll
Fortsatt få kvinnor i de svenska företagsledningarna

Pressmeddelande -

Fortsatt få kvinnor i de svenska företagsledningarna

Drygt var fjärde person (27 %) i svenska företags högsta ledningar är kvinna, visar en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Andelen har i princip legat still de senaste tre åren. Men när undersökningen startade 2004 var knappt var femte (18 %) person i ledningen kvinna.

Fortfarande saknar nästan en fjärdedel (23 %) av de svenska företagen helt kvinnlig representation i företagsledningen. Trots detta ligger Sverige bättre till än EU-snittet där 37 procent av företagens ledningar är utan kvinnor. Grant Thorntons globala undersökning omfattar över 5500 beslutsfattare i 36 länder. I Sverige har 500 intervjuer med medelstora företag genomförts.

Regionala skillnader
Andelen kvinnor i ledningen skiljer sig åt mellan de tre storstadsregionerna och övriga landet. Stockholm ligger klart högst med en tredjedel kvinnor i företagsledningarna, medan Malmö hamnar på 28 procent, Göteborg på 27 procent och övriga landet på 24 procent.

Sett till antal företag som helt saknar kvinnlig representation på ledningsgruppsnivå är det också företag utanför de tre storstadsregionerna som drar ner resultatet; där saknar vart fjärde företag kvinnlig representation i ledningen. I Göteborg är motsvarande siffra 22 procent medan Stockholm och Malmö ligger på 18 procent.

Flest kvinnliga vd:ar i Stockholm
Kvinnor i ledande positioner i Sverige innehar främst rollen som ekonomichef (37 %) eller hr-chef (27 %). Undersökningen visar att 13 procent av vd:arna är kvinnor. I Stockholm däremot är var femte vd kvinna, medan drygt en av tio (12 %) är det i Göteborg och i övriga landet. Malmö drar ner snittet med endast åtta procent kvinnor på vd-posten.

- Det finns flera saker som vi tror bidrar till de regionala skillnaderna, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Kvinnors företagande är större inom vissa branscher som till exempel tjänsteföretag, företag inom vård- och omsorg samt besöksnäringen och då har företagen oftare också kvinnor i den högsta ledningen. I Stockholm finns till exempel många tjänsteföretag och privatiseringen av vård- och omsorgssektorn påverkar resultaten i de regioner där man haft en sådan politisk agenda, menar han. Men alla typer av företag har ekonomisk nytta av en ökad jämställdhet och vi måste driva utvecklingen för alla typer av bolag, inte bara företag av allmänt intresse. Sverige som entreprenörsland skulle må bättre av en ökad jämställdhet i företagen.

Marginell ökning globalt
Andelen kvinnor i ledande positioner globalt har ökat marginellt det senaste året, från 22 till 24 procent. Men fortfarande har vart tredje företag runtom i världen inte en enda kvinna i företagsledningen.


Om undersökningen
Undersökningen om kvinnor i högsta ledningen har gjorts sedan 2004 och omfattar i år 5520 företagsledare i medelstora företag. Intervjuerna har genomförts under perioden september-december. I Sverige har 500 svenska företag med 50-500 anställda intervjuats. Grant Thorntons researchpartner Millward Brown ansvarar för undersökningen som primärt genomförs som telefonintervjuer. I Sverige genomförs intervjuerna av företaget Prospector.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com

Twitter: @GT_LisLar
www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Jämställdheten på Grant Thornton ser ut enligt följande:

Styrelse2 kvinnor5 män (kvinnlig styrelseordförande)
Företagsledning4 kvinnor3 män
Övriga chefer52 kvinnor56 män
Delägare33 kvinnor103 män

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.