Gå direkt till innehåll
Företagsåret 2016: Ökad optimism bland svenska företagsledare

Pressmeddelande -

Företagsåret 2016: Ökad optimism bland svenska företagsledare

Färska resultat från revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning med företagsledare i 36 länder visar att de svenska företagen är mer optimistiska om ekonomin de närmsta 12 månaderna än de var för ett år sedan. I Stockholm planerar vartannat företag att öka antalet anställda.

Positiv jobbutveckling att vänta

Det så kallade balansmåttet (andelen optimistiska företagsledare minskat med andelen pessimistiska) har ökat med 32 procentenheter jämfört med ett år sedan, vilket placerar Sverige i mitten av den globala rankinglistan över de mest optimistiska länderna.Optimismen visar sig bland annat i sysselsättning, där t ex hälften av de intervjuade Stockholmsföretagen räknar med att öka antalet medarbetare under året. Sverigesnittet i årets undersökning ligger på 45 procent, vilket är en ökning från förra årets 34 procent. I Göteborg svarar 32 procent att man kommer att öka personalstyrkan och i Malmö är andelen 21 procent.

Även när det gäller export och investeringar är de svenska företagen mer optimistiska i år. 28 procent av företagen tror på ökad export, vart femte företag kommer att öka investeringarna i nya byggnader och 42 procent av företagen avser att öka investeringar i maskinparken. Det sistnämnda är en ökning med 12 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Även investeringsviljan i forskning och utveckling har gått upp något.

- Vi känner av en stark tilltro till ekonomin bland företagen trots utmaningarna för Sveriges nationalekonomi säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton i Sverige. Det har varit ett bra 2015, men 2016 ser onekligen ännu bättre ut, som läget är nu. Att dollarkursen är hög gynnar förstås den svenska exportindustrin som blir mer konkurrenskraftig. Inte minst många startups inom t ex tech startar med globala ambitioner och med USA i sikte.

Fem europeiska länder mer optimistiska än Sverige i årets undersökning: Irland, Nederländerna, Spanien, Polen och Tyskland, även om optimismen i Tyskland har fallit det senaste året. I vårt närområde är det Finland och de baltiska staterna som har en dyster syn på ekonomin 2016.

Oväntat optimistiskt i Europa, men stark dollar oroar USA

I Grant Thorntons undersökning toppas listan över de mest optimistiska länderna av Indien, 89 %, tätt följt av Irland på 88 %. Mest pessimistisk om det kommande året är man i Grekland, som har ett balansmått på -50. Däremot visar Europa som helhet en förvånansvärd optimism trots risker med flyktingkrisen, terrorism och en möjlig folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU.

Nettot är att 38 % av EU-företagen är optimistiska över ekonomin det närmsta året. Däremot faller optimismen i USA, där oro över export och den starka amerikanska dollarn sänker förväntningarna.

- Oron över den kinesiska avmattningen under 2015 verkar ha klingat av något. Efterfrågan på råmaterial och mineraler kommer inte att nå tidigare års nivåer, men däremot ökar efterfrågan på tjänster i Kina och detta skapar nya möjligheter även för svenska företag, avslutar Peter Bodin.

Om undersökningen

Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10 000 företag per år i 36 länder. Intervjuerna genomförs kvartalsvis primärt som telefonintervjuer och varje kvartal intervjuas ca 2500 företag. Fjärde kvartalets intervjuer är gjorda i november-december 2015. Denna unika undersökning har ända upp till 23 års trenddata för vissa länder, däribland Sverige. I Sverige har för fjärde kvartalet 400 svenska företag mellan 50-500 anställda intervjuats.

Mer information om globala trender på: www.grantthornton.global/en/insights/

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

Elisbeth.larsson@se.gt.com

@GT_LisLar

@GrantThorntonSE

www.grantthornton.se/press

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.