Gå direkt till innehåll
Sveriges företagare optimistiska efter pandemin

Nyhet -

Sveriges företagare optimistiska efter pandemin

När Sveriges små och medelstora företag blickar framåt gör tre av fyra det med en optimistisk syn på framtiden. Det är en ökning med 44 procentenheter jämfört med i höstas. Sveriges små och medelstora företagare är därmed de femte mest optimistiska i världen just nu. Fler vill investera i personal, samtidigt fortsätter lönekostnaderna att öka och det blir allt svårare att hitta kompetent personal.

- Jämfört med många länder i Europa, som stängde ner helt, så har vi trots restriktioner klarat oss bättre. Även om en del branscher fortfarande har det tufft, så ser återhämtningen ut att ha tagit fart fortare än många trodde för ett år sedan. Många av våra kundföretag är positiva och hoppfulla när vi går in i hösten. Inte minst på transaktionssidan sker det rekordmånga affärer, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton.

Högsta optimismen sedan 2018
Företagens ekonomiska optimism ökade med 44 procentenheter under första halvåret 2021, och tre av fyra SME-bolag (75 procent) har en mer optimistisk syn på ekonomin under de kommande tolv månaderna. Ett halvår tidigare var motsvarande siffra 31 procent och går vi ett helt år tillbaka hade endast 13 procent en optimistisk syn på framtiden. Optimismen når därmed sin högsta nivå sedan första kvartalet 2018. Det visar Grant Thorntons internationella undersökning med cirka 4 600 beslutsfattare inom bolag med 50-500 anställda, varav 150 i Sverige.

Nivån på ekonomisk osäkerhet har sjunkit med anmärkningsvärda tio procentenheter till 21 procent under första halvåret 2021, långt under EU och globala genomsnitt på 52 procent respektive 61 procent.

De svenska företagen ser också ljusare på affärsläget: 63 procent av bolagen förväntar sig ökade intäkter, vilket är en ökning med 19 procentenheter jämfört med i höstas. Även på lönsamhetssidan tror sex av tio på en uppgång, en ökning med 17 procentenheter. I båda fallen är Sveriges siffror betydligt över EU-snittet*.

Låga förväntningar på exporten
När det kommer till exportförväntningarna är företagen däremot mer konservativa. Endast 21 procent av de tillfrågade bolagen tror att de kommer öka sin export. Det är visserligen en ökning på sex procentenheter jämfört med H2 2020, men det ligger samtidigt långt under EU-snittet på 35 procent. Bara åtta procent av de svenska bolagen förväntar sig utöka antalet länder som de säljer till. Man tror istället på regional intäktstillväxt på marknader som Tyskland, Norge och Danmark. Även affärerna med Kina, som redan är en av Sveriges största handelspartner, förväntas stärkas.

Närmare hälften (45 procent) av de svenska tillfrågade ser framför sig att de nyanställer under det närmaste året, en siffra som ökat med hela 50 procent jämfört med i höstas. Det är ungefär i linje med det globala genomsnittet (48 procent) och över EU-genomsnittet (37 procent).

Förväntningarna inom investeringar har ökat senaste halvåret, med undantag för nya byggnader (oförändrat) och teknik (ner fem procentenheter). Hälften av företagen (51 procent) prioriterar att investera inom personalområdet, en ökning med 22 procentenheter.

Utmaningar på arbetsmarknaden ser dock ut att fortsätta påverka företagens resultat de kommande tolv månaderna. Var tredje bolag (35 procent) oroar sig fortsatt för brist på kvalificerade medarbetare, en ökning med tre procentenheter och den högsta nivån sedan hösten 2019.

- Kompetensbristen har varit ett tillväxthinder för små och medelstora företag länge och ser inte ut att mattas av, snarare tvärtom. Samtidigt ökar lönekostnaderna, något som en fjärdedel av företagen nu ser som ett bekymmer, säger Anna Johnson.

Andel företagare som är optimistiska

Kina

86

USA

83

Indonesien

78

Irland

76

Sverige

75

Indien

74

Australien

73

UK

68

Turkiet

67

Tyskland

67

* EU-snittet: 49 procent förväntar sig ökade intäkter och 42 procent ökad lönsamhet.

Om undersökningen
Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H1 har 4 600 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 150 företag med 50-500 anställda intervjuats av undersökningsföretaget Prospector. Intervjuerna skedde under maj-juni.

  Ämnen

  Presskontakt

  Emma Berggren

  Emma Berggren

  Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
  Anna Johnson

  Anna Johnson

  Vd på Grant Thornton i Sverige

  Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

  Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.