Gå direkt till innehåll
Ökad pessimism bland företag - bristen på kompetent personal akut

Nyhet -

Ökad pessimism bland företag - bristen på kompetent personal akut

Nu visar ännu en undersökning att det största tillväxthindret för svenska entreprenörer just nu är bristen på kompetent personal. I en färsk kartläggning av 150 svenska företag med 50-500 anställda svarar så många som varannan att detta är verksamhetens största hinder. Optimismen hos företagarna har sjunkit drastiskt, men till skillnad från övriga Europa ser man inte finansiering som ett hinder för tillväxt.

Optimismen bland svenska entreprenörsbolag sjönk markant under årets första halvår. Inte sedan 2015 har siffrorna varit så här låga. I början av 2018 var siffran 73 procent, nu är den nere på rekordlåga åtta procent. Siffrorna anger det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med pessimistiska.

Detta trots att ekonomiska data pekar på en relativt stark början på året och att svenska företag jämförelsevis varit motståndskraftiga med tanke på osäkra globala förhållanden.

- Blickar vi utåt händer det mycket i vår omvärld nu, Brexit närmar sig och tullkonflikten mellan USA och Kina fortsätter. På hemmaplan har vi ett parlamentariskt läge som skapar oförutsägbarhet kring entreprenörsfrågor. Givet osäkerheten är det hög tid för företag att förbereda sig för en lågkonjunktur. Att snabbt kunna reducera kostnadsbasen kan vara avgörande. Det är också klokt att göra en nulägesanalys och identifiera vilka värdedrivare som finns i bolaget och analysera kundbasen för att identifiera risker och möjligheter säger Grant Thorntons vd Anna Johnson.

Osäkerheten hos företagen kring det ekonomiska läget har fortsatt att öka sedan första kvartalet 2018. Var fjärde företag (26 procent) ser idag ekonomisk osäkerhet som ett hinder för tillväxten i deras verksamheter. Men den siffran är ändå låg jämfört med övriga Europa och även vid en global jämförelse är svenska företag mer optimistiska.

Brist på kompetent personal hinder för tillväxt
Däremot identifierade nästan hälften av de svarande brist på kompetent personal som ett hinder för tillväxt. Som ett resultat av detta är svenska företag visserligen mer proaktiva i att erbjuda löneförhöjningar, jämfört med övriga europeiska länder, men det räcker inte med höjd lön för att locka arbetskraft. 

- Kampen om kompetensen är tuff. Företag behöver vässa sig som arbetsgivare och ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Viktiga områden är till exempel ledarskap och hälsa, samtidigt som vi ser att incitamentsprogram blir mer och mer efterfrågade som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Anna Johnson.

Investeringar har varit en grundsten för tillväxt, men företagens investeringsplaner har varit tillbakahållna ända sedan första kvartalet 2018. Som kontrast har forskning och utveckling samt tech-investeringar ökat stort över samma period, vilket speglar en global investeringstrend.

Undersökningen visar också att det visserligen har blivit svårare för företag att få finansiering i Sverige, men bolagen ser generellt inte detta som ett hinder, vilket det är på flera andra europeiska marknader.

Om undersökningen
International Business Report (IBR) har genomförts av Grant Thornton sedan 1992. Idag ger undersökningen insikter om förväntningar hos fler än 10 000 företag per år, i över 35 länder.

Undersökningen görs halvårsvisvis och under H1 2019 har 150 företagsledare (CEO/vd, styrelseordföranden eller andra seniora ledare) i Sverige intervjuats via telefon. Urvalet har varit 50-500 anställda och intervjuerna har skett under maj till juni.

Mer information: www.grantthornton.global 

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterade event

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.