Följ Grant Thornton

Ny rapport: Så jobbar nordiska PE-bolag med ESG

Nyhet   •   Sep 15, 2020 14:30 CEST

Markus Håkansson, Director Advisory

Intresset för ESG – det vill säga hållbara investeringar som tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor - hos Private Equity-bolag ökar. Grant Thornton har kartlagt hur aktörerna själva ser på hållbara investeringar, genom att djupintervjua elva aktörer på den nordiska marknaden.

- Samtidigt som hållbarhetsaspekten blir alltmer självklar i samband med investeringar, är en av branschens största utmaningar fortfarande hur man ska kvantifiera ESG-data. En intressant konklusion vi gör utifrån intervjuerna är också att de mindre PE-bolagen har enklare att integrera ESG, men utmanas av att nå rätt höjd i frågorna, medan de större bolagen har denna spetskompetens men där blir istället utmaningen att nå ut för att integrera ESG i samtliga arbetsprocesser, kommenterar Markus Håkansson, Director Advisory.

Om undersökningen
Under andra kvartalet 2020 genomförde Grant Thornton kvalitativa intervjuer med elva General Partners och två Limited Partners. Samtliga är positionerade i Norden. I tillägg hade ett av företagen förutom sin nordiska partner även med sin högst ansvariga för ESG, placerad i UK. Samtliga intervjuer genomfördes via videosamtal. Vid varje intervju medverkade 1-3 representanter från bolaget, både GP och LP, alla med god inblick i företagets ESG-praxis

Du hittar rapporten i sin helhet längst ner på denna sida. 

För mer information, kontakta:
Markus Håkansson, Director Advisory
markus.hakansson@se.gt.com
070-683 56 19