Gå direkt till innehåll
Grant Thornton signerar finanssektorns klimatavtal GFANZ – vill påverka hållbart företagande

Nyhet -

Grant Thornton signerar finanssektorns klimatavtal GFANZ – vill påverka hållbart företagande

Som global aktör har revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton möjlighet att påverka i hållbarhetsfrågor. När nätverket nu genomför globala hållbarhetsdagar för sjätte året i rad är fokus extra riktat mot klimatfrågorna, och hur Grant Thornton kan bidra till att fler av företagets kunder arbetar aktivt med att minska sina koldioxidavtryck. I samband med COP26 har Grant Thornton International ingått avtal med GFANZ – finanssektorns klimatöverenskommelse för minskade utsläpp.

Grant Thorntons globala hållbarhetsdagar är ett återkommande sätt att uppmärksamma olika insatser som medlemsländerna gjorts under året för att bidra till hållbart företagande.

- Förut handlade hållbarhetsdagarna om välgörenhet i många länder. Men där har det börjat ske en förflyttning mot hållbarhet kopplat till affärsvärde, vilket vi i Sverige är med och driver på. När vi sammanfattar årets insatser inom nätverket är det också stort fokus på klimat och hur vi tillsammans ska bidra till minskade koldioxidutsläpp hos oss och hos våra kunder, säger Anna Johnson, vd för Grant Thornton i Sverige.

En del av GFANZ
Ett exempel på detta är att Grant Thornton International nyligen skrivit under GFANZ - Glasgow Financial Alliance for Net Zero, en FN-initierad grupp av företag och organisationer inom finanssektorn som bildats för att driva på minskade koldioxidutsläpp. Det innebär att Grant Thornton i Sverige och övriga medlemsländer globalt förbinder sig att leva upp till ett åttapunkts-program kopplat både till hur medlemsföretagen hanterar sitt eget koldioxidavtryck, och att i kunddialogen ta ansvar för att förflytta företagen i deras sätt att hantera sina koldioxidutsläpp.

-  Genom GFANZ förbinder vi oss att stödja målet om nettoutsläpp av växthusgaser till senast 2050. I rollen som revisorer blir detta extra viktigt, där vi kan påverka företag att tillhandahålla vissa uppgifter i den finansiella rapporteringen. Idag är detta inte krävande upplysningar enligt de professionella standarder som branschen lyder under, men genom GFANZ tar vi ett gemensamt ansvar att påverka hur framtidens rapportering och revision ska se ut för att möta hållbarhetskraven, säger Anna Johnson.

Klimatinvesterar för utsläpp
När det kommer till Grant Thornton Sveriges egen miljöpåverkan jobbar man primärt med tre områden; ställa om till förnybar energi, klimatsmarta kontor och förändrat beteende av resor/konferenser. Sedan 2019 kompenserar Grant Thornton också för sina utsläpp genom Svensk kollagring - ett projekt som verkar för att binda mer kol i marken. Att valet föll på just Svensk kolinlagring beror på att det finns stor potential att de med rätt finansiering kan utveckla tekniker som på sikt kan skapa stor förändring i utvecklingsländer – och därmed blir påverkan stor. Projektet drivs av Miljömatematik Malmö AB och finansieras av Jordbruksverket med stöd av stora aktörer som Landshypotek Bank och Max Burgers.

I senaste års- och hållbarhetsredovisningen kan man läsa att Grant Thornton Sverige sänkt sina koldioxidutsläpp med 70 procent, till 1784 ton, under 2020/2021. Det är långt under målet på 2113 ton.

-  Förutom att vi bytt till förnybar energi, beror den stora sänkningen främst på att våra medarbetare arbetat på distans och digitalt under pandemin och därmed inte varit på kontoren och rest i samma utsträckning som vanligt. Framåt kommer detta se annorlunda ut så det gäller för oss att hela tiden hitta nya sätt att hantera våra utsläpp på, säger Anna Johnson.

Anna Johnson poängterar att även om det är viktigt att mäta och minska utsläppen, så ser hon att Grant Thornton kan göra störst skillnad i rådgivningen till kunderna.

-  Vi har 25 000 kunder där vår uppgift blir att hjälpa dem att ställa om och anpassa sin verksamhet genom ett strategiskt hållbarhetsarbete. Vi hjälper bolag med alltifrån rapportering till hållbarhetsaspekten vid investeringsbeslut, och vi ser att efterfrågan på vår rådgivning här växer, säger Anna Johnson.

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.