Gå direkt till innehåll
Linda Mannerby, Head of Sustainability Grant Thornton (Foto: Grant Thornton)
Linda Mannerby, Head of Sustainability Grant Thornton (Foto: Grant Thornton)

Nyhet -

Grant Thornton bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom samarbete med Svensk Kolinlagring

Grant Thornton redovisar en sänkning av företagets koldioxidutsläpp med 70 procent. Den stora sänkningen beror främst på att medarbetarna under pandemin arbetat på distans och digitalt och därmed inte varit på kontoren och rest i samma utsträckning. De utsläpp som Grant Thornton inte lyckas dra ner trots omställning till förnybar energi, klimatsmarta kontor och mer hållbart resande kompenserar man för genom att klimatinvestera i Svensk Kolinlagring.

Grant Thorntons största miljöpåverkan utgörs av kontorens energianvändning och tjänsteresor. Grant Thorntons mål är att minska sin miljöpåverkan – koldioxidutsläppen - med 20 procent till 2022. Man började klimatredovisa verksamhetsåret 2017/18 med ett ingångsvärde på 2 641 ton koldioxidutsläpp (CO₂e). Pandemin har 2020/21 bidragit till en stor sänkning av utsläppen, men faktum är att man redan förra året passerade målet.

- Vår verksamhet bygger på möten med kunder, samarbetspartners och medarbetare. Med bättre teknik kan vi i högre utsträckning ha möten utan att träffas fysiskt, Som tjänsteföretag är inte miljön det område där vi kan göra störst skillnad, men det är ett viktigt område för att påverka våra kunder i rätt riktning. Tidigt bytte vi till förnybar el, vilket bidrar stort till våra minskade utsläpp. Det är ett exempel på sådant som alla kan göra, säger Linda Mannerby, Head of Sustainability på Grant Thornton.

Klimatkompenserar genom investering
Våren 2020 beslutade Grant Thornton att klimatinvestera med en ambition om att skala ner på de utsläpp Grant Thornton inte lyckats minska genom de andra hållbarhetsinitiativen. Klimatkompensationen sker genom en investering i Svensk Kolinlagring - ett projekt som verkar för att binda mer kol i jordbruket. Projektet drivs av Miljömatematik Malmö AB och finansieras av Jordbruksverket med flera stora aktörer inblandade så som Max Burgers, Oatly och Landshypotek Bank.

Efter ett år ser Grant Thornton redan en positiv utveckling.

- Vi inledde vårt miljöarbete med att inventera utsläppen av växthusgaser. Därefter satte vi upp mål och påbörjade åtgärder för att reducera utsläppen. De utsläpp som vi inte lyckas dra ner på beslutade vi oss att kompensera för. Ofta finns klimatinvesteringsprojekt i utvecklingsländer, men vår utgångspunkt var att hitta något nära, som med rätt finansiering har stor potential att på sikt användas i just utvecklingsländer – där påverkan kan bli mycket större, säger Linda Mannerby.

Linda Mannerby ser att det finns potential till ett långsiktigt samarbete med Svensk Kolinlagring som en del i företagets fokus på hållbar utveckling. Samtidigt vill Grant Thornton nu, liksom många andra företag, börja fundera på hur man bäst tar tillvara på de positiva effekterna av pandemin.

- Vi ser den här typen av projekt som en investering och inte enbart som en klimatkompensation. Blickar vi framåt handlar det nu om att anpassa vår verksamhet till nya omständigheter där vi tar tillvara på digitaliseringen i kombination med fysiska möten för att fortsätta utveckla goda kundrelationer. När vi framåt ska sätta ett nytt klimatmål, måste vi anpassa det till de nya förutsättningar som nu råder. Detta för att fortsätta hålla våra koldioxidutsläpp låga, säger Linda Mannerby.

Klimatpåverkan (CO2 -utsläpp i ton)

2020/21: 523
2019/20: 1784
2018/19: 2151
2017/18: 2641Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.