Följ Grant Thornton

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 2019?

Dokument   •   Nov 25, 2019 07:30 CET

Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige. Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska privata bolagens utveckling inom vård- och omsorgsmarknaden, främst ur ett finansiellt perspektiv. Vi vill även belysa de huvudutmaningar som svensk vård och omsorg står inför.
Licens Medieanvändning (?)