Följ Grant Thornton

Utbildad styrelse gör stor skillnad för SME-företags utveckling och tillväxt

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2015 13:00 CEST

Mellan 2008 och 2015 har drygt 3000 företagsägare och styrelseledamöter gått en styrelseutbildning hos revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, där varje kurs bestått av fem tillfällen à 1,5 timmar. En färsk undersökning visar nu att utbildningen gett mycket positiva effekter och att knappt en arbetsdags utbildning räcker för att styrelsen ska bli mer effektiv.

- Ägare och ledning i små och medelstora företag (SME) har historiskt lagt sitt fokus på den dagliga, operativa verksamheten och det långsiktiga, strategiska arbetet har ofta fått stå tillbaka för vardagens utmaningar, säger Roland Dansell, marknadsområdeschef på Grant Thornton. Nu ser vi att en grundläggande utbildning faktiskt bidrar till SME-företagens tillväxt och lönsamhet.

Undersökningen visar att utbildning kan bli startskottet för ett förändrat och förbättrat styrelsearbete som i sin tur leder till starkare och mer välskötta företag. Jämfört med 2009 har ägarna och styrelsen:

 • lagt ner mer tid och kraft på det förberedande arbetet (1)
 • varit mer aktiva för att säkerställa rätt sammansättning av styrelsen (2)
 • upplevt att de vanligaste problemen, som tenderar att underminera ett framgångsrikt styrelsearbete, har minskat radikalt (3)
 • varit mer aktiva inom områden som riskhantering, strategiarbete, affärsplan och budget (4)

Undersökningen är gjord i samarbete med företaget Mistat. Mellan jämförelseåren 2009 och 2015 har inga större ändringar i regelverk eller lagstiftning skett som kan förklara förbättringen som konstaterats i undersökningen.

- En styrelseutbildning är förmodligen den investering som ägarna får den största avkastningen på under företagets livslängd, säger Satish Sen, Kaleidoscope, Grant Thorntons partner för styrelseutbildningarna.

Styrelseutbildningen fortsätter att hållas hos Grant Thornton varje höst- och vårsäsong och är kostnadsfri.

Om undersökningen
Undersökningen, som var webbaserad, genomfördes under första kvartalet 2015 av företaget Mistat. Resultatet är baserat på svar från totalt 227 personer.

För mer information kontakta:
Roland Dansell, marknadsområdeschef Grant Thornton
T 0706-72 71 20, 08-563 071 20
Eroland.dansell@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef Grant Thornton
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press
Twitter: @GrantThorntonSE, @GT_LisLar

Satish Sen, grundare och vd Kaleidoscope
M 0706-22 75 41
E satish@k-scope.se

Förklaring till resultat:

 1. 19% ser det som ett problem att beslut fattas på bristfälliga underlag, en förbättring med 57 procentenheter från 2008 då 76% såg detta som ett problem. Ledamöter är också mer förberedda inför mötena jämfört med 2008, en förbättring med 51 procentenheter, där 78 % upplevde detta som ett problem 2008 jämfört med 27% 2015.
 2. 46% uppger att de utvärderar styrelsen, mot 18% 2008. 58% utvärderar vd, vilket inte mättes i förra undersökningen, men istället kan jämföras med ett resultat på 30-40%, som brukar vara utfallet i andra undersökningar.
 3. Tre upplevda problem har minskat med mer än 50 procentenheter:
  27% ser oförberedda ledamöter som ett problem, en förbättring med 51 procentenheter från 2008, då motsvarande siffra var 78%. 21% upplever för mycket tid för rapportering som ett problem, en minskning med 56 procentenheter jämfört med 77% 2008. 19% ser det som ett problem att beslut fattas på bristfälliga underlag, en förbättring med 57 procentenheter från 2008 då 76% såg detta som ett problem.
 4. Styrelserna är mer aktiva inom flera affärskritiskta områden:
  2008 var 17% av styrelserna aktiva inom riskanalys och hantering, 2015 är motsvarande siffra 24%, dvs. en ökning med sju procentenheter. 2008 hade 49% av styrelserna en dokumenterad strategi, 2015 har den siffran ökat med 17 procentenheter till 66%. 2008 hade 53% av styrelserna en årlig affärsplan, 2015 är motsvarande siffra 70%, dvs. en ökning med 17 procentenheter. 2008 hade 79% av styrelserna en årlig budget, 2015 har en ökning med åtta procentenheter skett och motsvarande siffra är 87%.

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har ca 1050 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 38 500 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.