Följ Grant Thornton

Tre av tio företag vill växa genom förvärv

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2010 10:57 CET

Tre av tio svenska företag planerar att växa genom förvärv de närmaste tre åren. Det visar nya resultat från Grant Thornton-undersökningen. Därmed är förvärvsintresset i princip lika stort som under högkonjunkturen 2007. Den vanligaste anledningen till förvärv är att få tillgång till nya geografiska marknader.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har i en undersökning kartlagt företags planer på ägarförändringar och intresse för förvärv.  Undersökningen omfattar 7400 företag i 36 länder, varav 450 svenska medelstora företag. Även företags intresse för notering har kartlagts.

Förvärvsintresset konstant

Hela trettio procent av de tillfrågade svenska medelstora företagen har för avsikt att växa genom företagsförvärv de närmaste tre åren. Förvärvsintresset är därmed relativt konstant oavsett konjunkturen. När Grant Thornton ställde samma fråga 2007 var det 33 procent av företagen som räknade med förvärv under de kommande tre åren. 79% procent av företagen i årets undersökning räknar med att förvärvet sker inom landet, medan 27 procent kan tänka sig att förvärva ett utländskt bolag. Över hälften av de företag som planerar förvärv gör det för att få tillgång till nya geografiska marknader.

I översikten nedan redovisas anledningarna till förvärv. Flera alternativ har kunnat anges.

                                                    Sverige              Globalt snitt            

Bygga skalfördelar                            36%                         48%                                             

Ny teknik/varumärken                      22%                         38%                   

Tillgång till nya geografiska marknader  56%                         57%                             

Tillgång till verksamheter med lägre kostnader  15%                         31%                   

Vet ej                                              7%                           3%

Få är beredda att sälja

Tretton procent av de svenska undersökta företagen räknar med en ägarförändring de närmaste tre åren. En tredjedel av dessa räknar med att sälja sitt bolag till en finansiell investerare, en tredjedel tror på att sälja till en konkurrent eller handelspartner och bara 16 procent räknar med att ägarförändringen sker inom familjen. Nio procent av företagen räknar med att ledningen köper ut bolaget. Under högkonjunkturen 2007 var en tredjedel av de svenska medelstora företagen till salu.

– Det finns några intressanta iaktagelser i rapporten som förtjänar att kommenteras, säger Pär Ekengren, chef för Grant Thorntons corporate finance-avdelning. Dels förefaller riskkapitalisterna ha befäst sin ställning som en intressant exit för dessa bolag, dels förefaller konjunkturens inverkan på den långsiktiga ägarstrategin att vara låg. Vår uppfattning är att det alltid finns en hög efterfrågan på välskötta medelstora bolag, men att konjunkturen har justerat tidsagendan för vissa transaktioner.

– Att det är få som vill sälja hänger sannolikt ihop med den dramatiska efterfrågenedgång som skedde i industrin under 2009. Bolagen ägnade mycket kraft åt interna aktiviteter, vilket ledde till att färre transaktioner kom ut i marknaden. Röken har lagt sig och möjligheten att prognostisera framtiden har ökat. Vi tror därför att 2010 kommer att bli ett intensivt år för midcap-transaktioner och kanske är rean över för den här gången, avslutar Pär Ekengren.

Svagt intresse för notering

Bara två procent av de svenska företagen rapporterar att man har planer på att notera sina bolag. År 2007 var motsvarande siffra 13 procent.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton-undersökningen (International Business Report) har genomförts i 18 år, först med europeiskt fokus, men sedan 2003 är undersökningen global. Intervjuerna har gjorts under oktober-november 2009 med 7400 företagsledare till privatägda företag i 36 länder. I Sverige har 450 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats. Undersökningen och sammanställningen av resultat genomförs av Experian Business Strategies Ltd.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 830 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. I Sverige ägs Grant Thornton Sweden AB av 132 svenska partners som alla är aktiva i företaget.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.