Följ Grant Thornton

Sverige obyråkratiskt för företagare

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2014 11:47 CEST

Nya resultat från revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons internationella undersökning som gjorts i 34 länder, visar att 18 procent av de svenska företagarna hindras av byråkrati eller regelverk. Bara de nya zeeländska (sex procent) och irländska företagarna (tolv procent) hindras i mindre utsträckning av dessa faktorer än de svenska entreprenörerna. Mest krångligt att vara företagare verkar det vara i Indien och Grekland där 71 respektive 70 procent av företagen hindras av regelverken.

Brist på efterfrågan hindrar en tredjedel

De svenska företagarna brottas istället mest med brist på efterfrågan och utbildad arbetskraft. En tredjedel av de tillfrågade svenska företagen upplever att en svag efterfrågan är ett tillväxthinder och en fjärdedel anger att man inte växer som planerat på grund av brist på utbildad arbetskraft. Inte sedan hösten 2011 har bristen på utbildad arbetskraft varit ett större hinder i Sverige än nu enligt undersökningen. Det är dock bara en knapp tredjedel (31 procent) av företagen som räknar med att öka antalet anställda under det kommande året. Återhållsamma är företagen också när det gäller investeringar samt forskning & utveckling. Få företag har problem med finansieringen och det finns förväntningar hos företagen om en god lönsamhet under de kommande tolv månaderna. Exportförväntningarna har höjts något jämfört med ett år sedan.

Energikostnader inget hinder för svenska företagare

En fråga som företagare i många länder hindras av är stigande energipriser. Detta är dock inget hinder i Sverige. Bara åtta procent av de intervjuade svenska företagarna hindras av stigande energipriser. Sverige och Nya Zeeland är de två länder i undersökningen där energifrågan påverkar företagen i minst utsträckning (båda åtta procent). Värst har de indiska företagarna det med energifrågan, där 71 procent hindras, tätt följda av Japan (66 procent).

Om undersökningen

Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar företag världen över. För de resultat som publiceras här har 3300 företagsledare i 34 länder intervjuats i april/maj 2014, däribland 150 svenska företagsledare i företag med 50-500 anställda. Primärt intervjuas vd-ar och styrelseordförande via telefon, men i enstaka länder kan andra intervjuformer förekomma av legala skäl. Datainsamlingen och bearbetningen av materialet sköts av Grant Thorntons researchpartner Experian. Intervjuerna i Sverige görs av företaget Prospector. www.internationalbusinessreport.com


För mer information kontakta:

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

Twitter: @GT_LisLar

www.internationalbusinessreport.com 

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.