Följ Grant Thornton

Svenska företagsledare osäkra om 2015

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2015 08:38 CET

Svenska företagsledare är osäkra om den ekonomiska utvecklingen för 2015, visar Grant Thorntons internationella undersökning som görs i 35 länder. Det så kallade balansmåttet (andelen optimistiska företag minskat med andelen pessimistiska) är i Sverige +1, en nedgång med 39 procentenheter jämfört med förra året.

Så sent som tredje kvartalet 2014 var de svenska företagen optimistiska om de kommande tolv månaderna, men under fjärde kvartalet har såväl de svenska företagen som en stor del av företagsledarna i övriga världen tappat tilltro till 2015. Sverige är det sjätte mest pessimistiska landet i undersökningen, bara slagna av Finland, Frankrike, Argentina, Japan och Italien. Till och med de grekiska företagarna är i årets undersökning mer optimistiska om framtiden än de svenska. (Se tabell)

Anledningar till oro
Prisfallet på olja, osäkerheten i eurozonen, spänningarna i Ukraina och oro kring den ekonomiska avmattningen i Kina tros vara de största anledningarna till den bristande tilltron till ekonomin globalt. Så sent som tredje kvartalet 2014 var den globala optimismen den högsta undersökningen sett sedan den finansiella krisen 2008, men i fjärde kvartalet ändrades framtidsutsikterna totalt. I Sverige finns det anledning att tro att också det svenska valresultatet påverkat osäkerheten om vilka förutsättningar som gäller för de svenska företagen framöver. Att den viktiga handelspartnern Tyskland under hösten sänkte sina tillväxtprognoser efter svag statistik kan också ha påverkat de svenska företagarna.

Pessimismen breder ut sig hos världens tre största
Grant Thorntons undersökning visar att den globala företagsoptimismen för 2014 stod på ett medelvärde på 41 procent 2014 jämfört med 28 procent år 2013 och bara 12 procent 2012. Men under fjärde kvartalet sjönk optimismen från 43 under Q3 till 35 procent, primärt beroende på rejäla fall i världens tre största ekonomier: USA – en nedgång med tio procentenheter till 59 procent), Kina – ner 30 procentenheter till 25 procent) och Japan – ner från 12 till -12 procent.

- Vi såg de högsta värdena i förtroende för ekonomin sedan 2007 under dessa senaste tolv månader, men blickar vi framåt finns det ett antal orosmoln som hotar den globala ekonomiska stabiliteten, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton i Sverige. Volatiliteten i oljepriset är en speciell anledning till oro för de globala marknaderna. Priserna har varit de lägsta sedan fem år tillbaka och även om billigare olja är goda nyheter för importörer och branscher som tillverkningsindustri och transportbolag, så orsakar de redan bekymmer för energibolag och viktiga marknader som Ryssland och Mellanöstern.


Andra faktorer som påverkar företagen är hotet om recession och deflation i eurozonen samt i Japan. Eurozonen har knappt vuxit på fem år, arbetslösheten förblir hög och regeringsskiftet i Grekland skulle kunna utlösa nya skuldkriser. Avmattningen av ekonomin i Kina dämpar efterfrågan på naturresurser i Latinamerika och export från Sydostasien. Därför gör Grant Thornton bedömningen att utblicken för 2015 är allt annat än stabil.


Balansmått optimism/pessimism
Indien 98
Irland 82
Nya Zeeland 82
Australien 70
Storbritannien 68
USA 59
Mexiko 58
Botswana 54
Kanada 53
Tyskland 51
Singapore 48
Nederländerna 46
Polen 46
Georgien 44
Nigeria 30
Thailand 27
Kina 25
Spanien 18
Lettland 16
Indonesien 14
Malaysia 14
Brasilien 13
Armenien 12
Lettland 12
Ryssland 11
Turkiet 8
Estland 6
Sydafrika 5
Grekland 4
Sverige 1
Italien -2
Japan -12
Argentina -28
Frankrike -36
Finland -56


Om undersökningen
Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10,000 företag per år i 35 länder. Intervjuerna genomförs kvartalsvis primärt som telefonintervjuer och varje kvartal intervjuas ca 2500 företag. Fjärde kvartalets intervjuer är gjorda i november 2104. Denna unika undersökning har ända upp till 22 års trenddata för vissa länder, däribland Sverige. I Sverige har för fjärde kvartalet 400 svenska företag mellan 50-500 anställda intervjuats.

Mer information: www.grantthornton.global/en/insights/

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
@GT_LisLar
@GrantThorntonSE
www.grantthornton.se/press
www.internationalbusinessreport.com

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges största revisions- och konsultföretag. Bolaget med 1050 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.