Följ Grant Thornton

SVENSKA FÖRETAG TILL SALU

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2007 15:34 CET

En allt högre andel svenska företag är till salu visar revisions- och konsultföretaget Lindebergs Grant Thorntons undersökning Grant Thornton-rapporten. 33 procent av de svenska medelstora företagen mellan 50 och 499 anställda räknar med ett ägarskifte de närmsta tio åren och av dessa är det hela 57 procent som räknar med att företaget kommer att säljas.

- Allt fler räknar med att sälja bolaget till ett annat företag eller att låta notera bolaget, medan ägarskifte inom familjen eller genom så kallad management buy out (MBO) minskar, säger Pär Ekengren, chef för Lindebergs Grant Thorntons corporate financeavdelning. För tre år sedan var det bara 28 % som räknade med att sälja sitt bolag. Den andelen är hela 57 % idag. Samtidigt ser vi att generationsskifte inom familjen långsamt minskar år från år. Detta är en verklighet vi också ser tydligt hos våra kunder. Idag är det långt ifrån en självklarhet att barnen tar över.

Rapporten som gjorts i 32 länder bland 7200 företag visar att Sverige är det land med den högsta andelen försäljning bland samtliga undersöka länder.

Notering populärt alternativ i högkonjunktur
Att låta ägarskifta genom att ta in private equity är det bara tre procent som räknar med enligt rapporten, medan 13 procent tänker sig en marknadsnotering. Andelen företag som avser att notera har ökat kontinuerligt sedan 2003, då bara en procent såg detta som ett alternativ.
- Noteringsviljan står i en direkt korrelation med konjunkturen, säger Pär Ekengren. Det råder optimism i svenska företag och det avspeglar sig i såväl noteringsvilja som att sälja sitt bolag.

För att se tabell över olika ägarskiftesalternativ, se pressmeddelandet som pdf.

Om Grant Thornton-rapporten
Grant Thornton-rapporten är en internationell undersökning som gjorts bland 7200 medelstora företag i 32 länder under hösten 2006. I Sverige har totalt 400 företag tillfrågats. Undersökningen genomfördes första gången globalt 2002 och bygger på den tidigare undersökningen European Business Survey som Grant Thornton utförde under tio år. Undersökningen har genomförts av Experian Business Strategies Limited och Wirthlin Worldwide.
I undersökningen definieras medelstora företag som de som har mellan 50 och 499 anställda eller en årlig omsättning mellan 10 och 50 miljoner euro. I Sverige finns idag kanppt 5000 medelstora företag.
För mer information, vänligen kontakta:
Pär Ekengren, chef corporate finance-avdelnignen, par.ekengren@lindebergs.com, 0708-78 77 05
För övriga pressfrågor, vänligen kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef, lisbeth.larsson@lindebergs.com, 0708-21 71 56
www.lindebergs.se/press


Fakta om Lindebergs Grant Thornton
Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 750 medarbetare och 33 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning och corporate finance-tjänster åt ägarledda bolag och deras ägare. Grant Thornton International är en internationell paraplyorganisation som inte bedriver någon affärsverksamhet och inte heller åtar sig några klientuppdrag

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.