Följ Grant Thornton

Svenska företag allt mer hindrade av byråkrati

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2006 09:15 CEST

- 38 procent av svenska medelstora företag hindras av byråkrati
- Brist på utbildad arbetskraft hindrar 34 procent av svenska medelstora företag
- Stor kostnadsjakt i svenska företag

Byråkrati
Bestämmelser och byråkrati är det enskilt mest betydelsefulla hindret för företagsexpansion, enligt nya resultat från Grant Thornton-rapporten 2006. Undersökningen av fler än 7000 medelstora företag i 30 länder visar att byråkrati hindrar fler företag i Europa än i övriga världen, med Polen (56 %), Ryssland (54 %), Grekland (53 %), Tyskland (52 %) och Nederländerna (50 %) i topp över de länder som upplever de största hindren. I Sverige upplever 38 % att byråkrati är ett större hinder för expansion och problemet växer från år till år. År 2003 var det bara 21 % som upplevde att byråkrati och bestämmelser var ett större hinder.* (*antal respondenter som svarat 4 och 5 på en skala från 1-5, där 1 inte är ett hinder och 5 är ett betydande hinder)

– Medelstora företag upplever allt mer krångel från bestämmelser och regelverk i Sverige, säger Peter Bodin, vd på Lindebergs Grant Thornton. Vi ser en ganska kraftig ökning sedan 2003. Vi i Europa bör, för att behålla vår konkurrenskraft, se över hur vi kan göra det enklare för företagen. I undersökningen ser vi tydligt hur såväl Asien som USA ligger betydligt bättre till.

Brist på utbildad arbetskraft – ett annat stort hinder
Brist på utbildad arbetskraft är nu det näst mest betydelsefulla hindret efter byråkrati, även om omfattningen av hindret ligger kvar på samma nivå som för fyra år sedan, trots stark ekonomisk tillväxt i världen. I Sverige upplever 34 procent av de medelstora företagen en brist på utbildad arbetskraft, en uppgång sedan 2004 då motsvarande siffra var 22 procent. Bristen på utbildad arbetskraft är störst i Botswana, Australien och Thailand, där mer än hälften av respondenterna uppger att detta är det huvudsakliga hindret för det egna företagets expansion.

Marginalerna pressas
2006 års undersökning fann också att trycket på marginalerna har ökat väsentligt. I Sverige anger nära sex av tio av de tillfrågade att trycket på marginalerna är större i år än förra året. Störst är trycket på marginalerna i Taiwan där hela 83 procent av företagen upplever ökad marginalpress. Det som påverkar marginalerna mest var kunders krav på låga priser. 61 procent av de tillfrågade svenska företagen angav detta som en faktor till marginalpressen De höga oljepriserna och stigande priser på handelsvaror avspeglades också i undersökningen. Cirka hälften av de undersökta företagen i världen angav ökade bränslekostnader och råvarupriser som en anledning till ökad press på marginalerna, men bara 40 procent av de svenska företagen upplevde detta som en faktor. För att förbättra lönsamheten fann undersökningen att 87 % av företagen i världen försöker sänka sina kostnader och 81 % förbättrar sin cash management. I Sverige var kostnadsjakten extra stor och hela 94 procent av företagen sa sig försöka sänka sina kostnader medan 72 procent jobbar aktivt med sin cash management.

Om Grant Thornton-rapporten
Grant Thornton-undersökningen har genomförts med över 7000 medelstora företag i 30 länder under hösten 2005. I Sverige har totalt 355 medelstora företag* tillfrågats. Undersökningen genomfördes första gången år 2002 och bygger på den tidigare European Business Survey (EBS) som Grant Thornton utförde under tio år. Undersökningen har utförts av Experian Business Strategies Limited och Wirthlin Worldwide. *Till gruppen medelstora företag räknas de som har 49-250 anställda eller en årlig omsättning mellan 10 och 50 miljoner euro. I Sverige finns idag knappt 5000 (4970) medelstora företag.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Bodin, vd, peter.bodin@lindebergs.com, 0708-217169
För övriga pressfrågor, vänligen kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef, lisbeth.larsson@lindebergs.com, 0708-21 71 56
www.lindebergs.se/press
På ovanstående webbadress finns även bilder på Peter Bodin att ladda ner.


Fakta om Lindebergs Grant Thornton
Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 640 medarbetare och 33 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning och corporate finance-tjänster åt ägarledda bolag och deras ägare. Grant Thornton International är en internationell paraplyorganisation som inte bedriver någon affärsverksamhet och inte heller åtar sig några klientuppdrag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.