Följ Grant Thornton

Så förbereder sig de svenska företagen för bättre tider.

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:56 CET

Grant Thornton-undersökningen, som omfattar 7400 privata företag i 36 länder, har kartlagt hur företag runt om i världen förbereder sig i väntan på bättre tider. Den vanligaste aktiviteten i Sverige har varit att höja kompetensen hos medarbetarna. En tredjedel av de svenska företagen har gjort detta.  De svenska företagen är dock klart mer inaktiva än det globala snittet.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har undersökt hur företag runt om i världen förbereder sig för bättre tider. Hela 7400 företag i 36 länder har fått ta ställning till om man utfört någon eller några av ett antal aktiviteter. Resultaten visar att företagen i andra länder ofta varit mer aktiva än de svenska företagen när de gäller att hitta vägar ur lågkonjunkturen. I tabellen nedan anges andelen företag som lagt ett större fokus än normalt på en viss aktivitet för att förbereda sig för bättre tider. Den vanligaste aktiviteten är att kompetensutveckla de egna medarbetarna. Drygt en tredjedel av de svenska företagen gör detta, men i Finland är andelen hela 85%. Den näst vanligaste aktiviteten är att utveckla nya produkter och tjänster, det gör 32% av de svenska företagen, men i Taiwan har hela 74% tagit tillfället i akt att sätta mer fokus på produkt- och tjänsteutvecklingen.

I tabellen anges värdena för Sverige per aktivitet, det globala snittet och det land som har den högsta andelen företag som genomför en viss aktivitet.

Aktivitet                                              Sverige            Globalt snitt          Högsta värdet

Annonsering/marknadsföring                          18%               31%                      Polen 55%

Nya produkter & tjänster                               32%               46%                     Taiwan 74%

Nya processer                                              21%               36%                      Finland 65%

Nya marknader                                             22%               51%                     Irland 75%

Taktiska rekryteringar                                    16%               25%                     Turkiet 49%

Supply chain-översyn                                      9%                23%                     Polen 53%

Komp.utveckl. medarbetare                            35%              47%                      Finland 85%

Nya geografiska etableringar                            9%                22%                      Malaysia 39%

Kapitaltillskott                                                6%                18%                      Filippinerna 43%

Samgående & förvärv                                     8%                14%                      Finland 29%

Investeringar i fastigheter& maskiner                17%               31%                      Polen 65%

Ingen aktivitet                                              26%               9%                 Botswana, Brasilien 30%

Källa: Grant Thornton-rapporten 2010

Svenska företag mindre aktiva

Det framgår av resultaten att de svenska bolagen genomgående ligger lägre än det globala snittet på samtliga aktiviteter. Drygt en fjärdedel av de svenska bolagen har inte gjort någon aktivitet alls.

- Det är viktigt att se hur svenska företag arbetar i en lågkonjunktur jämfört med omvärlden, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Vi lever i en global värld och här ser vi att företag i andra länder är mer aktiva för att komma bättre ut ur lågkonjunkturen. Speciellt intressant är det att se att våra finska grannar agerar helt annorlunda än vi. Jag upplever att svenska företag varit duktiga på att ställa om sin verksamhet till den rådande konjunkturen, men självfallet är det viktigt att nu också ta tillvara de möjligheter som lågkonjunkturen innebär. Det kan finnas utmärkta möjligheter att rekrytera smart och se över förvärvsmöjligheter, eller investera i t.ex. maskiner till bättre priser än under en högkonjunktur.

Finland

En jämförelse av resultaten mellan de svenska och finska bolagen ger en intressant bild. De finska bolagen framstår som avsevärt mer aktiva. För att komplettera bilden ger vi även resultaten för de danska företagen.

Aktivitet                                              Sverige            Finland                   Danmark

Annonsering/marknadsföring                          18%               54%                      37%

Nya produkter & tjänster                               32%               72%                      58%

Nya processer                                              21%               65%                      57%

Nya marknader                                             22%               43%                     40%

Taktiska rekryteringar                                    16%               26%                     18%

Supply chain-översyn                                      9%                32%                    42%

Komp.utveckl. medarbetare                            35%              85%                      73%

Nya geografiska etableringar                            9%                22%                      29%

Kapitaltillskott                                                6%                22%                      29%

Samgående & förvärv                                     8%                29%                       6%

Investeringar i fastigheter& maskiner                17%               57%                     35%

Ingen aktivitet                                              26%               1%                         7%

Källa: Grant Thornton-rapporten 2010

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton-undersökningen (International Business Report) har genomförts i 18 år, först med europeiskt fokus, men sedan 2003 är undersökningen global. Intervjuerna har gjorts under oktober-november 2009 med 7400 företagsledare till privatägda företag i 36 länder. I Sverige har 450 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats. Undersökningen och sammanställningen av resultat genomförs av Experian Business Strategies Ltd.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 830 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. I Sverige ägs Grant Thornton Sweden AB av 132 svenska partners som alla är aktiva i företaget.

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd

T 0708-21 71 69, 08-563 071 69

E peter.bodin@grantthornton.se

 

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@grantthornton.se

www.grantthornton.se/press

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.