Följ Grant Thornton

Ökad efterfrågan på privata vårdalternativ

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 07:31 CET

Tillväxttakten i den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige ökar. Även efterfrågan fortsätter att öka. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons vårdrapport, som sammanfattar branschens utveckling under 2014 ur ett finansiellt perspektiv.

  • Tillväxttakten under 2014 var stabiliserande och något ökande. Den ligger i linje med de senaste tre årens tillväxttakt på omkring 7-8 procent.
  • Privatiseringen fortsatte under 2014, då kommunernas och landstingens inköp från privata aktörer ökade snabbare än totalkostnaderna.
  • Koncentrationen av större bolag minskade ytterligare något under 2014. Detta beror främst på att de större aktörerna genomförde färre förvärv i Sverige.
  • Marknaden som helhet visade en viss förstärkning av lönsamhetsmarginalen: från 7,3 procent 2013 till 7,8 procent 2014. Ökning inom omsorg och socialtjänst, primärvård och specialistvård, men minskning inom personlig assistans och tandvård.

Sammantaget visar studien att samtliga analyserade delsektorer i den privata vård- och omsorgsbranschen växer och att flertalet delbranscher visar upp en förstärkt lönsamhetsutveckling.

- Trots ökade politiska risker de senaste åren ser vi alltså en fortsatt efterfrågan på privata alternativ. Vi ser det som en positiv bekräftelse på att många kommuner och landsting fortsätter att använda privata aktörer. Samtidigt minskar riskerna knutna till ett införande av vinstförbud för privata aktörer. Vår bedömning är att utvecklingen istället går mot ökad uppföljning av kvalitet, ökad detaljstyrning av privata aktörer och ökade rapporteringskrav, säger Mats Fagerlund, branschansvarig för vård och omsorg på Grant Thornton.

- Även om insikten i huvudutmaningarna för vård- och omsorgssektorn ökat så har förutsättningarna delvis förändrats inom ett antal viktiga delområden. Det kraftigt ökande antalet ensamkommande asylsökande barn och den negativa utvecklingen inom psykisk ohälsa för barn och ungdomar är högaktuella frågor som kommer att kräva stora insatser framåt, säger Mats Fagerlund.

Om studien
Grant Thorntons studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier inom området, analys och aktuell branscherfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning. I tillägg har man även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgsmarknaden.

För mer information kontakta:
Mats Fagerlund, branschansvarig Vård och omsorg Grant Thornton Sverige
T 0767-67 70 71
E mats.fagerlund@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
@GT_LisLar


@GrantThorntonSE
www.grantthornton.se/press

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.