Följ Grant Thornton

Ny undersökning visar: SVENSKA KVINNOR TAR FLER PLATSER I FÖRETAGENS HÖGSTA LEDNINGAR

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2007 09:04 CET

Sverige går framåt när Grant Thornton-rapporten återigen mäter andelen kvinnor i företagens högsta ledningar. Men för flera länder går jämställdheten kräftgång.

Sedan 2004 års undersökning har andelen kvinnor i svenska ledningar ökat med fyra procentenheter - kvinnorna upptar idag 22 % av chefsposterna i de svenska medelstora företagen jämfört med 18 % år 2004. Det är under det globala genomsnittet som ligger på 24 %.

Allt fler svenska företag har också minst en kvinna i högsta ledningen, 69 % jämfört med 59 % år 2004. Det är något över det globala genomsnittet på 65 %. Mest jämställda är kvinnorna i Östasien, med undantag för Japan, som hamnar i botten av listan.

Tyskland och Nederländerna är europeiska länder som återfinns i botten av listan och som behöver ta krafttag med sin jämställdhet. I Polen och Ryssland som visade fina siffror vid förra mättillfället har jämställdheten gått tillbaka relativt kraftigt, även om man fortfarande befinner sig över genomsnittet.

- Det är glädjande att utvecklingen går framåt i Sverige, konstaterar Peter Bodin, VD på Lindebergs Grant Thornton. Det är bra att vi har en debatt om de här frågorna i Sverige och ständigt har jämställdhetsfrågorna i åtanke i vårt agerande. Man kan bara tycka att det går lite väl långsamt.

(Se tabeller)

Om Grant Thornton-rapporten
Grant Thornton-rapporten är en internationell undersökning som gjorts bland 7200 medelstora företag i 32 länder under hösten 2006. I Sverige har totalt 400 företag tillfrågats. Undersökningen genomfördes första gången globalt 2002 och bygger på den tidigare undersökningen European Business Survey som Grant Thornton utförde under tio år. Undersökningen har genomförts av Experian Business Strategies Limited och Wirthlin Worldwide.

I undersökningen definieras medelstora företag som de som har mellan 50 och 499 anställda eller en årlig omsättning mellan 10 och 50 miljoner euro. I Sverige finns idag knappt 5000 medelstora företag.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Bodin, vd, peter.bodin@lindebergs.com, 0708-21 71 69

För övriga pressfrågor, vänligen kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef, lisbeth.larsson@lindebergs.com, 0708-21 71 56
www.lindebergs.se/press


Fakta om Lindebergs Grant Thornton
Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 730 medarbetare och 33 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning och corporate finance-tjänster åt ägarledda bolag och deras ägare. Grant Thornton International är en internationell paraplyorganisation som inte bedriver någon affärsverksamhet och inte heller åtar sig några klientuppdrag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.