Följ Grant Thornton

Ny internationell undersökning visar: Ökad andel kvinnor i svenska företagsledningar

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 08:00 CET

28 procent av svenska företagsledningar utgörs av kvinnor

• Tio procentenheters ökning av kvinnoandelen i ledningarna på elva år
• Elva procent av de svenska bolagen har en kvinna som vd
• Könstraditionella roller i ledningsgrupperna


Andelen kvinnor i de svenska företagsledningarna ökade med två procentenheter jämfört med förra årets undersökning visar nya resultat i en undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Andelen kvinnor i svenska medelstora företag med 50-500 anställda är nu 28 procent, vilket är den högsta andelen i undersökningen som gjorts sedan 2004. Då var andelen kvinnor bara 18 procent. Högst kvinnoandel har man Ryssland, där kvinnor utgör 40 procent av företagsledningarna.
- Det är glädjande att det går framåt i de svenska ledningarna säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Genom åren har det varit två steg framåt och ett tillbaka. Nu hoppas jag att trenden håller i sig. Grant Thorntons egen företagsledning är numera helt jämställd med hälften kvinnor, vilket jag är glad för. Där har vi också lyckats bryta normen med att män och kvinnor har vissa specifika positioner i ledningen. T.ex. har vi en kvinna som it-chef, vilket är ovanligt i Sverige, berättar Peter Bodin.


Traditionella kvinnoroller i ledningsgrupperna
Undersökningen som omfattar 475 svenska medelstora företag visar att det är mest vanligt med kvinnor som CFO/ekonomichef. 42 procent av bolagen har en kvinna på denna position. På andra plats kommer befattningen som HR-chef, med 27 procent. En kvinna som marknadschef har bara 14 procent av företagen och på vd-posten har elva procent en kvinna. Förra året var andelen företag med kvinna som vd 12 procent. På it-chefsposten är det svårast att hitta en kvinna. Bara tre procent av bolagen har en kvinnlig CIO/it-chef och här sker mycket små förändringar på jämställdhetsfronten visar Grant Thorntons undersökning. En annan position där kvinnoandelen ökar mycket sakta är på säljchefspositionen. I årets undersökning har bara sju procent av företagen en kvinna på denna position.


Östeuropa leder jämställdhetsligan
Grant Thorntons undersökning som gjorts i 35 länder, visar att det är de östeuropeiska staterna som dominerar i toppen av jämställdhetsligan. Hela sju av tio länder i toppen kommer från det f.d. östblocket med Ryssland i toppen. I Ryssland utgör kvinnor fyrtio procent av ledningsgrupperna. I övriga världen är det dystra siffror för jämställdheten och stödet för kvotering ökar. Allra lägst andel kvinnor i ledningarna har Japan, Tyskland och Indien. Mer information om det internationella läget finns i rapporten Women in business: the path to leadership. Se även grafik.


Svenska regionala skillnader
Årets undersökning visar att jämställheten i företagen är störst i Stockholm. Där är det bara elva procent av företagen som helt saknar kvinnorepresentation i ledningen. Det kan jämföras med Göteborg och Malmö där andelen är 23 procent. Utanför storstadsregionerna är andelen bolag som saknar kvinnor i toppen 21 procent. Kvinnor utgör i Stockholm en tredjedel av företagsledningarna (33 procent), i Göteborg 27 procent, Malmö 25 procent och övriga landet 26 procent. I Stockholm är andelen bolag med kvinnlig vd också högst i landet, 14 procent jämfört med snittet för landet som ligger på elva procent.


Få män ser hinder för kvinnor
Grant Thornton har i år fördjupat undersökningen om kvinnor i högsta ledningen och även ställt kompletterande frågor där mäns och kvinnors åsikter särredovisas. En sådan fråga är om man ser några hinder för kvinnor att avancera till ledande befattningar i den egna organisationen. När de manliga ledarna svarar säger sjuttio procent att man inte ser några sådana hinder, medan 56 procent av de kvinnliga ledningspersonerna svarar detsamma.


Om undersökningen
Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10,000 företag per år i 35 länder. Intervjuerna genomförs kvartalsvis primärt som telefonintervjuer och varje kvartal intervjuas ca 2500 företag. Undersökningen om kvinnor i högsta ledningen har gjorts sedan 2004 och omfattar i år 5404 företagsledare i medelstora företag. Intervjuerna har genomförts från september-december 2014. I Sverige har för denna del av undersökningen 475 svenska företag mellan 50-500 anställda intervjuats. Grant Thorntons researchpartner Millward Brown ansvarar för undersökningen som primärt genomförs som telefonintervjuer. I Sverige görs intervjuerna av företaget Prospector.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com


Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT:_LisLar
www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE
www.internationalbusinessreport.com

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har ca 1050 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 38 500 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.