Följ Grant Thornton

Ny global undersökning visar trendbrott: Tillväxtförväntningarna större i EU än i USA - fortsatt stor optimism bland svenska företag

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2007 09:01 CET

Svenska företag är bland de mest tillväxtoptimistiska i världen och företagen i Europa är mer optimistiska om förutsättningarna i sina respektive länder än företagen i USA. Det visar revisions- och konsultföretaget Lindebergs Grant Thorntons undersökning, Grant Thornton-rapporten 2007, som har genomförts med 7 200 medelstora företag i 32 länder.

- Grant Thornton-rapporten visar för första gången någonsin på en starkare tillväxtoptimism i EU än i USA. Trendbrottet kan förklaras med positiva ekonomiska tendenser i stora EU-länder som Tyskland, Frankrike och Italien samt att det bland amerikanska företag finns en oro över landets ekonomiska utveckling som bottnar i USA:s problem i Irak och ett allt instabilare läge på den amerikanska fastighetsmarknaden, säger Peter Bodin, VD Lindebergs Grant Thornton.
- Men det absolut mest glädjande ur ett svenskt perspektiv är att den trend som vi sett sedan 2005 nu ytterligare förstärkts. Svenska medelstora företag är helt enkelt bland de mest tillväxtoptimistiska i hela Europa. Och uppgången går inte enbart att förklara genom möjliga engångseffekter framkallade av regeringsskiftet. Istället verkar det som att svenska företag snabbare än andra länders företag insett möjligheterna med den globala högkonjunkturen och också ser ut att utnyttja de möjligheter som den gynnsammare ekonomin medför, fortsätter Peter Bodin.

Hälften av företagen förväntas nyanställa
Tilltron till Sveriges ekonomiska utveckling är bland svenska företag starkare än på länge. Tre av fyra företag säger sig vara optimistiska om Sveriges ekonomi. Enligt undersökningen förväntas två av tre förbättra lönsamheten jämfört med föregående år (64 procent 2006). Närmare hälften av företagen förväntas öka antalet anställda, jämfört med 41 procent år 2006. Även exporten och försäljningspriserna väntas öka i år jämfört med 2006 (se tabeller i pdf). Tillväxtförväntningarna är särskilt stora bland företagen i Stockholmsområdet.

- Den starka inhemska konjunkturen gör att många medelstora företag ser goda möjligheter att växa i Sverige. Men alltfler börjar se möjligheterna och expanderar nu även utanför Sveriges gränser. Geografi spelar mindre roll och globaliseringen har på ett påtagligt sätt spritt sig ner från de stora till de medelstora företagen, avslutar Peter Bodin.
Trots den ökade optimismen i Europa når man inte upp till de förväntansnivåer som finns bland företagen i tillväxtekonomierna i Asien. Indien toppar åter den globala listan över mest tillväxtoptimistiska företag tätt följt av Filippinerna, Kina och Singapore.

Kommentar: Balansmått innebär skillnad i procentenheter mellan andelen optimistism respektive pessimism.


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Bodin, vd, peter.bodin@lindebergs.com, 0708-21 71 69
För övriga pressfrågor, vänligen kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef, lisbeth.larsson@lindebergs.com, 0708-21 71 56
www.lindebergs.se/press


Fakta om Lindebergs Grant Thornton
Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 730 medarbetare och 33 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning och corporate finance-tjänster åt ägarledda bolag och deras ägare. Grant Thornton International är en internationell paraplyorganisation som inte bedriver någon affärsverksamhet och inte heller åtar sig några klientuppdrag


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.