Följ Grant Thornton

Lokalernas avspegling av varumärket - allt viktigare för dagens kontorshyresgäster

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2009 09:57 CET

För fjärde året publicerar tidningen Fastighetsnytt och Grant Thornton Fastighetsrapporten - en intervjuundersökning med 30 av landets 100 största fastighetsbolag. En del av rapporten handlar om frågor som rör fastighetsbolagen och deras kunder. Denna del visar också resultat från en intervjuundersökning med 50 av landets största kontorshyresgäster för att se vilka krav som ställs på fastighetsägarna idag. Undersökningen visar tydligt att varumärkesfrågorna, arkitektur, design och image blivit allt viktigare.

I rapporten framgår att en hög andel (96%) av kontorshyresgästerna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att lokalerna ska ge uttryck för företagets varumärke eller visuella profil. Denna andel har kontinuerlig ökat de fyra år undersökningen har genomförts.

Detta innebär samtidigt att frågor som rör arkitektur, design och image upplevs som viktiga kriterier när man hyr lokaler. 90% av de tillfrågade kontorshyresgästerna anser att dessa frågor är viktiga eller mycket viktiga. Även detta är en ökning jämfört med tidigare år.

Varumärkesfrågor är även viktiga för fastighetsägarna, men då ur perspektivet att hitta "rätt" hyresgäster till olika typer av fastigheter. Över hälften (53%) av de intervjuade fastighetsbolagen har t. ex. någon gång låtit säga upp företagshyresgäster för att bereda plats åt hyresgäster som passsar bättre in i fastighetens image.

Hela fastighetsrapporten finns att ladda ner på www.grantthornton.se

För mer information, kontakta:

Lisbeth Larsson

Informationschef Grant Thornton

T 08-563 071 56

M 0708-21 71 56

E lisbeth.larsson@grantthornton.se

Johan Zetterstedt

Vd, Tidningen Fastighetsnytt

T 08-652 89 83

M 070-733 41 80

E johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 830 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning, och annan rådgivning åt företag och deras ägare.

Om Tidningen Fastighetsnytt

Fastighetsnytt vänder sig till beslutsfattare i fastighetssektorn i vid bemärkelse. Personer som fattar strategiska beslut på olika nivåer i organisationen. Tidningen tar upp de övergripande sammanhang som påverkar sektorn i ett långsiktigt perspektiv. Ämnen: ekonomi, marknad, stadsbyggnad, omvärld, regional tillväxt, fastighetsutveckling, lagstiftning, etc. Upplaga: 10 000 exemplar. Utgivning: 6 nummer per år. Ägare: Fastighetsnytt Förlags AB. Historik: Grundad 1994. Hemsida: www.fastighetsnytt.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.