Följ Grant Thornton

Inställningen till skatteplanering – diametrala skillnader mellan Norden och Sydeuropa

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2014 08:00 CEST

Nya uppgifter från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar stora skillnader mellan Norden och Sydeuropa när det gäller inställning till skatteplanering. Trots att företagsbeskattningen är ganska likartad i de två regionerna, visar undersökningen att de nordiska företagsledarna i mycket högre utsträckning accepterar skatten, medan vd-arna söderut söker möjligheter att minska den. Sverige är det land av 45 undersökta länder, där företagare i minst utsträckning prioriterar skattesänkningar när de får sätta viktighetsgraden på 13 strategiska prioriteringar.

När företagsledarna fick frågan vad deras viktigaste prioriteringar var 2014, svarade bara elva procent av de nordiska vd-arna att det var att minska skatten. Detta ska jämföras med 35 procent globalt och 28 procent i Sydeuropa. Andelen svenska företagsledare var ännu lägre, bara fem procent. I Danmark och Finland var andelen 8 procent och i Norge 20 procent.

Som en kontrast står företagsledarna i Italien, där 54 procent såg skatteminskning som en av de mest prioriterade åtgärderna. I Grekland var andelen 52 procent och i Spanien och Frankrike 37 procent

- Det finns verkligen några lärdomar att dra av undersökningen, menar Francesca Lagerberg, som är globalt ansvarig för skattetjänster för Grant Thornton. Man skulle kunna tro av resultaten att företagsbeskattningen är mycket högre i södra Europa än i Norden och att det föranleder företagsledarna att få ner skattebördan. Men de är i själva verket väldigt lika. Norden har ännu inte upplevt någon större skatteskandal inom näringslivet, men siffrorna pekar på att företagen i denna region sätter en hög standard i en tid då företagens ansvarstagande inklusive att betala skatt står högt på agendan, inte minst i Davos nyligen, säger Francesca Lagerberg.

- Många nordiska företag har en stark känsla för socialt ansvarstagande och etik, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton och styrelseordförande i Grant Thornton International.  Även om vissa företag förstås är mer aktiva i att söka sätt att sänka sin skatt, så är det på det stora hela accepterat av företagen att betala skatt. Som skandinaver är vi vana vid att betala skatt och det skapar en inställning som kan översättas till företagsvärlden, menar Peter Bodin.

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

www.internationalbusinessreport.com 


Om undersökningen

Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 12 500 företag årligen i 45 länder. För de resultat som publiceras här har 3500 företagsledare intervjuats mellan november 2013 och december 2013, däribland 450 svenska företagsledare i företag med 50-500 anställda. Primärt intervjuas vd-ar och styrelseordförande via telefon, men i enstaka länder kan andra intervjuformer förekomma av legala skäl. Datainsamlingen och bearbetningen av materialet sköts av Grant Thorntons researchpartner Experian. Intervjuerna i Sverige görs av företaget Prospector. www.internationalbusinessreport.com


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 38 500 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.