Följ Grant Thornton

Förbättrad lönsamhet för svenska företag 2010, men få vågar investera.

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 13:47 CET

Två tredjedelar av svenska medelstora företag räknar med ökad omsättning 2010 jämfört med förra året och 61% tror på ökad lönsamhet visar nya resultat från Grant Thornton-undersökningen.  En lägre andel svenska företag vågar dock investera eller satsa på forskning och utveckling jämfört med det globala snittet.

Svenska företag visar tillförsikt när det gäller flera ekonomiska parametrar för 2010 visar Grant Thornton-undersökningen som omfattar 7400 företag i 36 länder.  I Sverige har 450 medelstora företag intervjuats. Bland annat tror hela 65 procent på en ökad omsättning under 2010 och 61 procent räknar med ökad lönsamhet. Trots denna förväntade goda ekonomiska utveckling ligger Sverige under såväl EU-snittet som det globala snittet när det gäller investeringar i byggnader, maskiner och fabriker, eller i att satsa på forskning och utveckling.

Nedan visas vilken utveckling de svenska företagsledarna räknar med när det gäller viktiga ekonomiska parametrar. (Se gärna pressmeddelandet som pdf för korrekt tabellåtergivning)

                                            Ökar                    Minskar                       Oförändrat

Omsättning                          65%                         10%                                 25%                    

Försäljningspriser                39%                         14%                                 51%

Export*                                 22%                          2%                                  26%         

Sysselsättning                     41%                         12%                                 46%

Lönsamhet                           61%                         11%                                 27%

Invest. i byggnader              15%                          6%                                  40%

Invest. i maskiner/fabriker   33%                          6%                                  43%

Forskning & Utveckling        17%                          3%                                  40%

 

Återhållsamma investeringar

Trots att de svenska företagen är mer optimistiska om ökad omsättning och lönsamhet än snittet av företag i EU och globalt, är det genomgående lägre andelar svenska företag som planerar investeringar eller ökade satsningar på forskning och utveckling än EU-snittet och det globala genomsnittet av företag. Nedan anges andelen företag som räknar med att öka investeringarna i Sverige jämfört med EU-snittet och det globala snittet..

                                         Sverige                  EU-snitt                      Globalt snitt

Invest. i byggnader              15%                         16%                                 21%

Invest. i maskiner/fabriker   33%                         37%                                 36%

Forskning & Utveckling        17%                         25%                                 28%

 

–  Vi ser tydligt i vår undersökning att svenska företag är duktiga att hålla i sin ekonomi och anpassa verksamheten till rådande förhållanden, men att de också är betydligt mer försiktiga när det gäller offensiva åtgärder än företag utomlands. Det är viktigt att under en lågkonjunktur också kunna blicka framåt och ta tillvara de möjligheter som finns för att kunna skapa konkurrensfördelar, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Intressant att se att företagen i EU inte är nämnvärt optimistiska om framtiden och ändå ligger de högre när det gäller förväntade investeringar, avslutar Peter Bodin.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton-undersökningen (International Business Report) har genomförts i 18 år, först med europeiskt fokus, men sedan 2003 är undersökningen global. Intervjuerna har gjorts under oktober-november 2009 med 7400 företagsledare till privatägda företag i 36 länder. I Sverige har 450 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats. Undersökningen och sammanställningen av resultat genomförs av Experian Business Strategies Ltd.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 830 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. I Sverige ägs Grant Thornton Sweden AB av 132 svenska partners

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.