Följ Grant Thornton

Fler svenska företag vill växa genom förvärv

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 07:30 CEST

  • 28 procent av de svenska företagen ser förvärv som en strategi att växa, vilket är en ökning med tio procentenheter från 2012.
  • Vart fjärde företag (26%) har tagit ställning till 1-3 förvärv under de senaste tolv månaderna.
  • Fler tror på köpare från samma bransch vid ett eventuellt ägarbyte.

375 svenska företagsledare har deltagit i undersökningen från Grant Thornton. Resultatet visar att 30 procent på allvar tagit ställning till minst en förvärvsmöjlighet under de senaste tolv månaderna.

- Förvärvsaktiviteten ökar och särskilt intressant i årets studie är att vi ser en så pass tydlig ökning av antalet företag som har gjort förvärv till en del av sin tillväxtstrategi, säger Mats Fagerlund, chef för Advisory på Grant Thornton. Det blir därför allt viktigare att utvärdering av potentiella förvärv sker gentemot de strategiska och kommersiella mål som satts upp för verksamheten. Samtidigt är det viktigt att tillräckliga resurser även sätts in i integrationsfasen för att säkerställa att förvärven skapar de värden som köparna förväntar sig.

Fler planerar att växa genom förvärv
Undersökningen visar att andelen svenska företag som planerar att växa genom förvärv under de kommande tre åren ökar. 28 procent svarar att de ser förvärv som en del i sin strategi att växa, 2012 var motsvarande siffra 18 procent. Bland de branscher där man planerar att växa genom förvärv har el, gas och vattenförsörjning (19 %), mat och dryck (15 %) samt gruvnäringen (15 %) ökat mest.

Nå nya geografiska marknader
Bland de svenska företag som svarat att de överväger förvärv under de kommande tre åren, ser de flesta (36%) det som ett sätt att ta sig in på nya geografiska marknader. De svenska företagsledarna ser också att förvärv kan vara ett sätt att växa i storlek och attrahera nya talanger och kompetenser.

Ökad tro på köpare från branschen
Undersökningen visar att något fler svenska företag förutspår ett förändrat ägarskap under de kommande tre åren, en ökning från sju till tolv procent jämfört med 2012. På frågan om vilken typ av köpare som är mest trolig svarar hälften Private Equity och fyra av tio tror på köpare från samma bransch.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Grant Thornton International och presenteras i rapporten "Global M&A snapshot 2015", som är en del av den globala Grant Thornton-undersökningen. 5400 företagsledare på medelstora företag (50-499 anställda) i 35 länder har intervjuats. I Sverige har 375 personer intervjuats för undersökningen. Mer information: www.grantthornton.global


För mer information kontakta:

Mats Fagerlund, chef för Advisory
T 076-767 70 71
E mats.fagerlund@se.gt.com  

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com  
Twitter: @GT:_LisLar

www.grantthornton.se/press

Twitter:@GrantThorntonSE

www.internationalbusinessreport.com

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har ca 1050 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 38 500 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.