Följ Grant Thornton

Fastighetsföretag mer intresserade av grönt byggande än byggföretag

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2009 14:35 CET

En undersökning gjord av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt visar att stora byggbolags intresse att uppföra fastigheter enligt EU:s Green Building-program är svalt. Nära två tredjedelar av byggbolagen (63%) anser att det inte behövs något enhetligt miljöklassningssystem för fastigheter.

Byggbolagens svala intresse för ett enhetligt miljöklassningssystem skiljer sig markant från stora fastighetsägares åsikter. 67 procent av de stora kommersiella fastighetsbolagen anser att det behövs ett enhetligt miljöklassningssystem för fastigheter, även om hela 47% inte kan ange vilket. Green Building är dock det enskilda alternativ som får flest röster av fastighetsägarna (10%). Över hälften av fastighetsbolagen har också planer på att förvärva eller låta bygga Green Building-fastigheter.

Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget InfoOne med 30 av de 100 största byggbolagen respektive 30 av de 100 största fastighetsbolagen i slutet av augusti i år.

Byggbolagen upplever ökade miljökrav

Byggbolagen säger i undersökningen sig uppleva att uppdragsgivarna ökat sina krav avsevärt när det gäller miljö- och energifrågor. 97% anser att man upplevt att kraven ökat eller ökat mycket. 63 procent av byggföretagen uppger också att det egna arbetet med energi- och klimatfrågor har ökat och 23 procent anser att det har ökat väsentligt.

Minskad betydelse för energi- och klimatfrågor vid investeringar

På frågan om hur man bedömer energi- och klimatfrågornas viktighetsgrad vid kommande investeringar, är det i 2009 års undersökning en lägre andel av byggföretagen, jämfört med 2008, som anser att dessa frågor är viktiga - 30% jämfört med 45%. I årets undersökning hade 43% av byggföretagen en representant i högsta ledningen med ansvar för energi- och klimatfrågor. Förra året var andelen så hög som 76%.

- Kanske är det så att byggföretagen det senaste året fått fokusera på att hantera de ekonomiska problem som lågkonjunkturen gett upphov till. Byggbolagen har upplevt en minskad orderingång, prispress och förväntar sig framöver såväl minskningar i omsättning som i investeringar. Kanske har då miljö- och klimatfrågorna fått stå tillbaka, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Men med tanke på att vi i vår undersökning med fastighetsbolag och deras kunder kan se vad dessa efterfrågar, skulle kanske ett ökat miljö- och energifokus vara en del av lösningen för byggbolagen.

Rapporterna finns att ladda ner på www.grantthornton.se

För mer information, kontakta:

Lisbeth Larsson

Informationschef Grant Thornton

T 08-563 071 56

M 0708-21 71 56

E lisbeth.larsson@grantthornton.se

www.grantthornton.se/press 

Peter Bodin

Vd, Grant Thornton

T 08-563 071 69

M 0708-21 71 69

E peter.bodin@grantthornton.se

Johan Zetterstedt

Vd, Tidningen Fastighetsnytt

T 08-652 89 83

M 070-733 41 80

E johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se

Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 830 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, redovisnings­­tjänster, skatterådgivning, och annan rådgivning åt företag och deras ägare.

Tidningen Fastighetsnytt

Fastighetsnytt vänder sig till beslutsfattare i fastighetssektorn i vid bemärkelse. Personer som fattar strategiska beslut på olika nivåer i organisationen. Tidningen tar upp de övergripande sammanhang som påverkar sektorn i ett långsiktigt perspektiv. Ämnen: ekonomi, marknad, stadsbyggnad, omvärld, regional tillväxt, fastighetsutveckling, lagstiftning, etc. Upplaga: 10 000 exemplar. Utgivning: 6 nummer per år. Ägare: Fastighetsnytt Förlags AB. Historik: Grundad 1994. Hemsida: www.fastighetsnytt.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.