Följ Grant Thornton

Fastighetsbolagens ledningar tror i stor utsträckning på fallande försäljningspriser och sjunkande marknadsvärden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:40 CEST

Delresultat ur Fastighetsrapporten 2008:

Fastighetsbolagens ledningar tror i stor utsträckning på fallande försäljningspriser och sjunkande marknadsvärden. Dessutom gör hela 58 procent bedömningen att det utländska intresset för svenska fastigheter kommer att minska.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har tillsammans med tidningen Fastighetsnytt undersökt de största fastighetsbolagens syn på framtiden. Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2008 och resultaten visar på stora skillnader i framtidstro jämfört med för ett år sedan.

Fler tror på sjunkande försäljningspriser
35% av ledningspersonerna på Sveriges största fastighetsbolag tror på minskade försäljningspriser under det kommande året. Drygt en tredjedel tror också att marknadsvärdena kommer att minska. Det är en radikal skillnad mot för ett år sedan då två tredjedelar trodde att marknadsvärdena skulle öka under en kommande 12-månadersperiod. Hela 54% tror att försäljningarna av fastigheter inom Sverige kommer att minska och ännu mer pessimistisk är man när det gäller försäljningar till utlandet, där 58 % tror på en minskning.

Trots ökad pessimism är fortfarande branschen positiv till att nyanställa. 33 % av fastighetsbolagen tror sig behöva öka antalet anställda under det närmaste året.
- Det är uppenbart att branschen går mot tuffare tider. Inte minst den ökade pessimismen när det gäller utländskt intresse avviker kraftigt från den senaste femårsperioden. Det är i det här läget som företagsledningarnas kompetens prövas på allvar och det råder inget tvivel om att förvaltning och hyresgäster kommer att hamna i fokus de kommande tolv månaderna, säger Johan Zetterstedt, Chefredaktör på tidningen Fastighetsnytt.

Ränteutrymmet krymper - problem vid 5,65%
Finansieringskostnaderna är fortsatt av stor vikt för fastighetsbolagens möjligheter att växa. Hälften av de intervjuade anger höjda finansieringskostnader/räntor som den enskilt största externa risken för bolaget. I tabellen nedan visas vilka risker fastighetsägarna ser framför sig. Att riskerna blir realitet anser 67% är sannolikt eller mycket sannolikt.

Riksbankens styrränta kan enligt de intervjuade fastighetsbolagen höjas till 5,65% innan man får problem med lönsamheten. Reporäntan låg vid undersökningstillfället på 4,50% vilket bara lämnar 1,15 procentenheter innan fastighetsbolagen får problem. Förra året fanns ett utrymme på 2,03%, vilket nu ätits upp av räntehöjningar.
- Efter undersökningstillfället har reporäntan höjts med ytterligare 0,25%, så utrymmet har nu krympt ytterligare för fastighetsbolagen, säger Peter Bodin, VD på Grant Thornton. Dessutom har bankerna blivit försiktigare med sin utlåning i takt med den stigande kreditoron, som vi sett exempel på de senaste dagarna. Det innebär att möjligheterna att finanseriera större fastighetsförvärv har försvårats, vilket i sig ställer större krav på egen finansiering, avslutar Peter Bodin.

För mer information, kontakta:
Peter Bodin, VD Grant Thornton
Epeter.bodin@grantthornton.se
T 08-563 071 69
M 0708-21 71 69

Lisbeth Larsson, informationschef
Elisbeth.larsson@grantthornton.se
T 08- 563 071 56,
M 0708- 21 71 56

Johan Zetterstedt, managing director Fastighetsnytt, johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se
T 08-652 89 83
M 070 733 41 80

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 850 medarbetare och 28 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning åt ägarledda företag och deras ägare. I Sverige ägs Grant Thornton Sweden AB av 125 svenska partners som alla är aktiva i företaget.

Om Fastighetsnytt
Fastighetsnytt tar upp de övergripande sammanhang som påverkar fastighetssektorn i bred mening på kort och lång sikt. Tidningen riktar sig till beslutsfattare och nyckelpersoner som måste fatta strategiska beslut på olika nivåer i organisationen. Hemsida: www.fastighetsnytt.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.