Följ Grant Thornton

Fall för företagsaffärer andra halvåret 2011

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2012 11:14 CET

Grant Thorntons Dealtracker - en rapport producerad av revisions- och konsultföretagets corporate finance-konsulter - visar ett tydligt fall i antalet gjorda företagsaffärer under andra halvåret 2011. Efter en stadig uppgång på transaktionsmarknaden från fjärde kvartalet 2010, vek marknaden tydligt efter halvårsskiftet 2011 och fjärde kvartalet 2011 visar klart lägre aktivitetsnivåer än motsvarande kvartal 2010 och 2011. Fjärde kvartalet är normalt sett det kvartal på året då det görs flest företagsaffärer, men under 2011 gjordes det minst antal affärer under detta kvartal.

-  Det är ett oroväckande trendbrott att transaktionsmarknaden så tydligt visar en avmattning i fjärde kvartalet 2011 säger Robert Nordahl som ansvarar för transaktionsrådgivning på Grant Thornton. Vi ser två rimliga förklaringar till fallet – osäkerhet i eurozonen samt svårigheter att få finansiering. Det sistnämnda antagandet stöds också av andra undersökningar vi gjort som visar att hälften av svenska företag tror att det ska bli svårare att få finansiering under 2012.

Antalet större transaktioner med målbolag som överstiger en miljard i omsättning har dock inte påverkats under kvartalet utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Hög aktivitet inom välfärdssektorn
Under 2011 genomfördes totalt i Sverige 673 transaktioner, vilket är en ökning med 18,5 procent jämfört med 2010. Av transaktionerna gjordes 607 stycken ” vanliga” företag emellan, medan 66 involverade direktinvesteringar från private equity-bolag.

Dock ser vi att antalet affärer inom välfärdssektorn nästan har dubblerats mellan 2010 och 2011 från 20 till 38 affärer. Direkta investeraringar från riskkapitalbolagen uppgick till fem stycken under året medan bolag emellan genomförde 33 affärer. Det kan förklaras av att de stora välfärdsbolagen är riskkapitalägda och det pågår en fortsatt konsolidering inom branschen.

Även andelen affärer som involverar en utländsk köpare var stabil jämfört med föregående år och ligger på drygt en fjärdedel (26%) av de genomförda affärerna. Det visar att det utländska intresset för att göra affärer i Sverige är fortsatt starkt.  Försäljningen av Sony Ericsson med en omsättning om 60 miljarder kronor till Sony drev upp genomsnitts-omsättningen för transaktionsobjekten under året. Bland de objekt där finansiella uppgifter varit tillgängliga är snittomsättningen för ett bolag annars 319 miljoner kronor om man exkluderar Sony Ericssonaffären.

 

EV/EBITDA* faller

Det genomsnittliga EV**/EBITDA-talet som betalats har fallit under 2011 för att nå sin lägsta nivå under Q4 2011. Då låg multipeln på 9,10 EV/EBITDA, vilket är den lägsta nivån sedan första kvartalet 2010. 

-  Multiplarna har fallit under 2011, vilket säkert beror på den förändring vi sett under året kring konjunkturläget säger Robert Nordahl.

 

Om kartläggningen

Kartläggningen omfattar avslutade eller utlysta transaktioner under 2011, där målbolaget har sitt säte i Sverige och där köparen får kontroll över bolaget (>50% ägande) samt där aktuell finansiell information finns tillgänglig tolv månader före tillkännagivandet av affären. Vissa branscher (fastighet och mineralutvinning) har undantagits. Av totalt 1116 transaktioner har 443 uteslutits på grund av något av ovanstående skäl. Källorna till transaktionerna är: Standard & Poors Capital IQ, Bisnodes Infotorg-databaser, samt andra offentliga dokument och pressmeddelanden. Våra beräkningar baseras på att informationen från ovanstående källor är korrekt och att ingen vital information saknas.

 

* earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (sv: “rörelseresultat före avskrivningar”) ** enterprise value (total köpeskilling för rörelsen)

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 970 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

För mer information kontakta:

Robert Nordahl, ansvarig för avd. transaktionsrådgivning på corporate finance-avdelningen

T 0708-21 70 38

E robert.nordahl@se.gt.com

 

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

På ovanstånde länk finns även rapporten Dealtracker FY2011 i sin helhet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://grantthornton.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.