Följ Grant Thornton

Det ljusnar för fastighetsbranschen – optimistisk syn på närmsta året.

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 10:51 CEST

Den optimistiska synen på den närmsta framtiden genomsyrar den undersökning som Grant Thornton gjort med 50 av landets 100 största kommersiella fastighetsbolag i augusti-september 2014. Efterfrågan på såväl kontors-, industri- och butikslokaler som bostäder förväntas öka det närmsta året, efter några relativt svaga års efterfrågan på kommersiella lokaler.

Man tror även på ökade marknadsvärden vad gäller det egna aktuella innehavet. Hela sju av tio (71 %) fastighetsägare anser att marknadsvärdena kommer att stiga.

- Fastighetsbranschen brukar vara en tidig indikator på konjunkturutveckling i stort, så dessa resultat ger stort hopp om en ljusning i den allmänna konjunkturen. Jag upplever att resultaten väl överensstämmer med den bild jag som rådgivare har av branschen just nu. Vi arbetar för närvarande med många nya exploateringsprojekt säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Bygg och Fastighet.

Fastighetstransaktionerna tar fart

Likaså räknar fastighetsägarna nu med att transaktionerna återigen ökar och speciellt tydlig är trenden vad gäller intresse från utlandet. Nära hälften (48 %) av de intervjuade tror på en försäljningsökning till utländska aktörer, medan 42 % räknar med en ökning av försäljningen till svenska bolag.

Antalet anställda väntas öka

Optimismen påverkar även synen på antalet anställda, som fastighetsbolagen bedömer kommer att öka. Därmed ökar också betydelsen på utbildad arbetskraft för fastighetsägarnas möjligheter att växa och utvecklas. Tre av fyra fastighetsbolag (72 %) anser att tillgången på utbildad arbetskraft har stor betydelse för tillväxten.

Minskade risker för branschen

I förra årets undersökning ansåg hela 82 procent av de tillfrågade bolagen att den största externa risken för företaget var en sämre konjunktur för deras kunder. I år har den andelen sjunkit till bara 28 procent. Riskerna är istället mycket jämnare fördelade.

Att uppnå sänkta bygg- och förvaltningskostnader är fortfarande den största utmaningen för att få lönsamhet i kontorsfastigheter i framtiden, tätt följd av att uppnå ökad flexibilitet och skräddarsy lösningar för hyresgästerna. När det gäller bostäder fortsätter tillgången på attraktiv tomtmark att vara den största utmaningen. Det är också bostäder som fastighetsbolagen bedömer vara mest attraktiva för investerare det närmsta året och andelen som anser detta har ökat från 37 procent 2013 till 69 procent 2014. De svenska fastighetsbolagen upplever också ett något ökat intresse från utlandet vad gäller såväl nybyggnation som befintliga objekt.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2014 av undersökningsföretaget Prospector som gjort telefonintervjuer med femtio av de 100 största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige på uppdrag av Grant Thornton. Rapporten i sin helhet, inkl. hur femtio större kontorshyresgäster ser på efterfrågan av lokaler den närmsta framtiden och ger sin syn på fastighetsbranschens utmaningar publiceras inom kort. Fastighetsrapporten är en konjunkturindikator för den svenska fastighetsbranschen och belyser ekonomi, efterfrågan, sysselsättning, risker, miljöfrågor etc.

För mer information kontakta:

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

Andreas Adolphsson, tax partner

branschgruppsansvarig för Fastigheter & Bygg

T 073-397 21 03

E andreas.adolphsson@se.gt.com


Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med branschexpertis inom bl.a. bygg- och fastighetsbranschen. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen finns i ca 130 länder med totalt ca 38 500 medarbetare.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.