Följ Grant Thornton

Taggar

Samarbeten nätverk

Styrelse/ledning

Undersökningar

Utmärkelser

Tag / Undersökningar

Bättre tillgång till kapital för svenska företag

Bättre tillgång till kapital för svenska företag

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2010 08:56 CEST

Resultat från Grant Thornton-undersökningen visar att den globala finansieringskrisen lättar för företag runt om i världen. Hela 7400 privatägda företag i 36 länder har undersökts, varav 450 i Sverige. I Sverige anser 34 procent av de intervjuade företagen att det under året kommer att bli lättare att få finansiering. 46 procent anser dock att läget är oförändrat jämfört med föregående år.

Ny bok - styrelsearbete i ägarledda företag

Ny bok - styrelsearbete i ägarledda företag

Nyheter   •   Mar 22, 2010 11:41 CET

Den 22 mars lanseras boken Styrelsearbete i ägarledda företag. Lanseringsevenemang äger rum hos Grant Thornton under eftermiddag och kväll med ca 200 deltagare. Boken är skriven av författarna Lars-Henrik Andersson, Roland Dansell, Ove Liljedahl och Satish Sen. Roland Dansell är kontorschef för Grant Thornton i Stockholm.

Tre av tio företag vill växa genom förvärv

Tre av tio företag vill växa genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2010 10:57 CET

Tre av tio svenska företag planerar att växa genom förvärv de närmaste tre åren. Det visar nya resultat från Grant Thornton-undersökningen. Därmed är förvärvsintresset i princip lika stort som under högkonjunkturen 2007. Den vanligaste anledningen till förvärv är att få tillgång till nya geografiska marknader.

Aktiva företag i Malmö utvecklar nytt.

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2010 11:35 CET

Grant Thornton-undersökningen har tittat närmare på hur företagen förbereder sig på bättre tider. Resultaten visar att företagen i Malmö-regionen är mer aktiva än företagen i Stockholm, Göteborg och övriga landet när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster samt att finna nya marknader och nya geografiska etableringar.

Så förbereder sig de svenska företagen för bättre tider.

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2010 09:56 CET

Grant Thornton-undersökningen, som omfattar 7400 privata företag i 36 länder, har kartlagt hur företag runt om i världen förbereder sig i väntan på bättre tider. Den vanligaste aktiviteten i Sverige har varit att höja kompetensen hos medarbetarna. En tredjedel av de svenska företagen har gjort detta. De svenska företagen är dock klart mer inaktiva än det globala snittet.

Optimismen tillbaka i tillväxtländerna, men fortfarande deppigt i eurozonen.

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2010 08:00 CET

Resultat från Grant Thornton-undersökningen visar att världens tillväxtmotorer återigen är optimistiska om framtiden. Däremot råder fortsatt pessimism i eurozonen.

Optimism bland svenska företag – fyra av tio räknar med att nyanställa under 2010

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2010 18:00 CET

Nya resultat från Grant Thornton-undersökningen, som omfattar 7400 privata företag i 36 länder, visar att svenska företagsledare återigen är optimistiska om framtiden. Hela 41 procent av de undersökta företagen räknar med att öka antalet anställda under 2010, vilket är en markant ökning jämfört med förra året, då en lika stor procentandel räknade med att minska antalet anställda.