Följ Grant Thornton

Taggar

Samarbeten nätverk

Styrelse/ledning

Undersökningar

Ny branschrapport - Transportindustrin

Ny branschrapport - Transportindustrin

Dokument   •   2010-08-10 15:08 CEST

Detta är en branschrapport genererad från Grant Thornton-undersökningen 2010. Rapporten tar ett globalt perspektiv och är skriven på engelska.

Hospitality - en branschrapport

Hospitality - en branschrapport

Dokument   •   2010-06-28 11:06 CEST

Detta är en branschrapport genererad från Grant Thornton-rapporten 2010. Rapporten är på engelska

Food and Beverage - en branschrapport

Food and Beverage - en branschrapport

Dokument   •   2010-06-28 11:01 CEST

Detta är en branschrapport genererad från Grant Thornton-undersökningen 2010. Rapporten är på engelska

Construction and Real Estate - en branschrapport

Detta är en branschrapport genererad från Grant Thornton-rapporten 2010. Rapporten är på engelska.

Clean Tech - en branschrapport

Clean Tech - en branschrapport

Dokument   •   2010-06-28 10:55 CEST

Grant Thornton-undersökningen har 2010 gjort ett antal delrapporter med branschfokus. Denna rapport berör den så kallade Clean Tech-sektorn

Grant Thornton updated economic impact World Cup
Grant Thornton UK: Private Equity Barometer April 2010

Grant Thorntons brittiska medlemsföretag har en kvartalsvis barometer som kartlägger 100 ledande brittiska private equity-företag

M&A rapport 2010

M&A rapport 2010

Dokument   •   2010-03-22 11:05 CET

M&A-rapporten är en sammanfattning av resultaten i Grant Thornton-rapporten som berör M&A-frågor, dvs samgående och förvärv. Rapporten är skriven på engelska

Transforming the Middle East’s healthcare model

Detta är en rapport från Grant Thornton International om de stora förändringar som sker i Mellanösterns sjukvård.

Det innovativa företaget i Västeuropa

Det innovativa företaget i Västeuropa

Dokument   •   2009-12-04 16:19 CET

Detta är en översikt gjord av the Economist som sponsrats av Grant Thornton. EIU lät utföra en global undersökning av personer i högsta ledningen om hur deras företag utvecklade sitt nytänkande för att skapa mervärden. The Economist Intelligence Unit utförde undersökningen, gjorde analysen och skrev rapporten. Grant Thornton har gjort sammanfattning och översättningen.

Byggrapporten

Byggrapporten

Dokument   •   2009-12-04 16:05 CET

Byggrapporten ges ut av Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt. 30 av de 100 största byggföretagen intervjuades i slutet av augusti 2009. Såväl ekonomiska faktorer som miljö- och klimatfrågor kartläggs.

Fastighetsrapporten 2009

Fastighetsrapporten 2009

Dokument   •   2009-12-04 16:01 CET

Fastighetsrapporten publiceras av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton i samarbete med tidningen Fastighetsnytt. Årets undersökning har gjorts med 30 av de 100 största fastighetsbolagen i Sverige i slutet av augusti. Såväl ekonomiska faktorer som miljö- och klimatfrågor kartläggs.