Följ Grant Thornton

Taggar

Samarbeten nätverk

Styrelse/ledning

Undersökningar

Grant Thornton hjälper bostadsrättsföreningar att välja redovisningsregelverk

I detta dokument ger Grant Thorntons redovisningsexperter Eva Törning och Per Lundfors bostadsrättsföreningar tips och råd i valet av redovisningsregelverken K2 eller K3. Dokumentet är ett underlag för styrelser i diskussionen om vilket regelverk den aktuella föreningen bör välja.

Hantera risker - tema i novembernumret av Target

I senaste numret av tidningen Target fokuserar vi på hur företag kan hantera olika typer av risker. Bland annat får vi läsa om Hemmakväll, som ändrade affärsmodellen när omvärlden förändrades. Läs även om it-risker, personalrisker, finansiella risker m.m. och ta del av våra experters tips. Upptäck hur en misslyckad produktutveckling fick ett nytt användningsområde och blev en jättehit.

Brasilianska företagens åsikter om Fotbolls-VM

Ett faktablad som visar de brasilianska företagsledarnas åsikter om Fotbolls-VM:s inverkan på landets ekonomi, samt andra fakta kring Fotbolls-VM i Brasilien.

Aktivt ägarskap - temat i Targets majnummer

Aktivt ägarskap - temat i Targets majnummer

Dokument   •   2014-05-19 16:22 CEST

Grant Thorntons tidning Target har kommit ut med ett nytt nummer. Denna gången fokuserar vi hela numret på aktivt ägarskap. Affärsrådgivaren Annika Hall ger tips om vikten att sätta ord på vad man vill med sitt företag. Supergasellen Proactive Gamings vd och ägare delar med sig av sina erfarenheter och Fontana Food berättar om hur företagskulturen genomsyrar familjeföretaget. Och mycket annat...

Women in business - from classroom to boardroom

Grant Thornton har tagit fram en rapport om kvinnor i högsta ledningen, en undersökning gjord med 6700 företagsledare i 45 länder. Rapporten innehåller även uppgifter från andra källor om kvinnors representation från klassrum till styrelserum.

Den globala ekonomin 2014 - en rapport om framtidsutsikter från Grant Thornton

Rapporten är en temperaturmätare på den globala ekonomin och på tillväxtmöjligheter de närmaste 12 månaderna och baseras på resultat från Grant Thorntons International Business Report, the Economist Intelligence Unit och IMF (Internationella Valutafonden). • Den globala ekonomin balanseras om, G7 länderna är nu mer optimistiska än tidigare. • Försiktighet råder kring sysselsättning och löner

Vårdstudien 2013 - den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv

Studien som görs av Grant Thorntons branschgrupp för vård- och omsorg, presenterar vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv 2012/2013. Studien baseras på senast tillgänglig årsredovisningsinformation, studier, analys, aktuell branscherfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning samt genom samtal med personer i branschen. Undersökningen omfattar en rad olika källor.

Fastighetsrapporten 2013 visar: Mer optimistisk syn på framtiden för svenska fastighetsbolag

Fastighetsrapporten - en konjunkturindikator för den svenska fastighetsbranschen som publiceras av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton - visar att fastighetsbolagen nu har en mer positiv syn på framtiden. Dock är man försiktig och tre fjärdedelar bedömer att en sämre konjunktur skulle utgöra den största externa risken för företaget. Finansieringen utgör den största utmaningen framöver.

2013 Global Private Equity Report fokuserar på fondresningsfrågor

2013 års Global Private Equity Report som för tredje året publiceras av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton ger insikter om riskkapitalbolagens förväntningar på flera aspekter av fondresning och investerarcykeln. I år visar rapporten t.ex att riskkapitalbolagen nu anpassar sig till nya marknadsförhållanden för fondresning. Rapporten är gjord i form av djupintervjuer med 156 personer.

Grant Thorntons årsredovisning 2012/2013

Grant Thorntons årsredovisning 2012/2013

Dokument   •   2013-07-01 08:00 CEST

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton omsatte 1,125 miljarder kronor under verksamhetsområdet som avslutades den 30 april 2013 - en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Under verksamhetsåret passerade Grant Thornton tusen anställda.

Europas framtid - ny rapport från Grant Thornton

Grant Thornton har låtit intervjua 3100 ledande beslutsfattare bland företag i Europa och sammanställt data från ledande undersökningsföretag för att belysa tre aspekter av den ekonomiska krisen i Europa: - den ekonomiska stagationen i regionen - närmare integration som ett hjälpmedela att minska osäkerheten - samt vad ovanstående innebär för Europas framtid.

Ny internationell rapport om kvinnor i högsta ledningen

Grant Thornton har tagit fram en internationell rapport som belyser frågan om kvinnor i företagsledningar och styrelser. Undersökningen har gjorts i 44 länder. På internationella kvinnodagen presenterade Grant Thornton resultat från undersökningen, som visade att kvinnor idag har 27% av positionerna i företagsledningarna i svenska medelstora företag. Se www.grantthornton.se/press

Grant Thorntons Dealtracker - rapport över företagstransaktionerna 2012

Dealtracker är en kartläggning över avslutade eller utlysta företagstransaktioner under 2012, där målbolaget har sitt säte i Sverige och där köparen får kontroll över bolaget samt där aktuell finansiell information finns tillgänglig tolv månader före tillkännagivandet av affären. Vissa branscher (fastighet och mineralutvinning) har undantagits.

Emerging markets opportunity index: high growth economies

"Emerging markets opportunity index 2012 " är en rapport från Grant Thornton, där man väger samman ett antal indikatorer och rankar de 27 största tillväxtmarknaderna i världen utifrån deras potential för företagsinvesteringar. Rapporten är en del av Grant Thornton-undersökningen som görs i 44 länder.

Ny undersökning om utvecklingen i den privata vård- och omsorgsmarknaden

• Stark och ökande tillväxt inom den svenska vård och omsorgssektorn (13, 8 %) • Hög privatiseringstakt, med stora geografiska skillnader • Vårdvalet (LOV) ökar privata aktörernas andel av vård- och omsorgsektorn • Vikande lönsamhet för privata vård- och omsorgsföretag bedöms fortsätta Grant Thorntons studie visar en bransch i stark tillväxt, men också med stora utmaningar. Läs rapporten här.

Europas framtid

Europas framtid

Dokument   •   2012-05-23 09:47 CEST

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har tagit fram en rapport om hur europas företagsledare ser på euron och dess framtid. Rapporten baseras bland annat på 1300 intervjuer med företagsledare i Europa men innehåller även uppgifter från andra källor.

Fall för företagsaffärer andra halvåret 2011

Grant Thorntons Dealtracker - en rapport producerad av revisions- och konsultföretagets corporate finance-konsulter - visar ett tydligt fall i antalet gjorda företagsaffärer under andra halvåret 2011.

Engelska ligornas football tracker

Engelska ligornas football tracker

Dokument   •   2011-10-14 10:34 CEST

Grant Thornton har kartlagt de tre främsta engelska fotbollsligornas spelarövergångar med fokus på Premier League

Managing the "New Normal"

Managing the "New Normal"

Dokument   •   2010-12-13 17:02 CET

Detta är en rapport sammanställd av Grant Thornton som belyser omständigheter som företag idag måste förhålla sig till - det nya normaltillståndet. Här behandlas innovation, flytten österut, förväntad livslängd och hälsa, sambandet mellan reglering och krediter.

Fastighetsrapporten 2010

Fastighetsrapporten 2010

Dokument   •   2010-12-08 15:09 CET

Fastighetsrapporten 2010 är en intervjuundersökning med 30 av landets 100 största kommersiella fastighetsägare. Undersökningen är en slags temperaturmätare över hur fastighetsbolagen ser på den närmsta framtiden. Intervjuerna är gjorda i slutet av augusti-början av september 2010