Följ Grant Thornton

Taggar

Samarbeten nätverk

Styrelse/ledning

Undersökningar

Utmärkelser

 • Presskontakt
 • Director Marketing & Communications
 • Marketing & Communications
 • annie.sebelius@se.gt.com
 • 08-563 073 62
 • 08-563 070 00

 • Presskontakt
 • Communications Senior Manager
 • Marketing & Communications
 • peder.lingden@se.gt.com
 • 08-407 77 62
 • 08-563 070 00

 • Vd på Grant Thornton i Sverige
 • anna.johnson@se.gt.com

 • People & Culture Director
 • People & Culture
 • susaninnlbmkgistlbsdlba.dricaksfsjqmenberg@sbze.gtuiobgqzq.com
 • 08-524 674 01
Kontaktperson för HR-relaterade frågor.

 • Branschgruppsansvarig Vård & omsorg
 • mats.fagerlund@se.gt.com
 • 0767-67 70 71

 • Auktoriserad redovisningskonsult, partner
 • Kontorschef i Karlstad
 • marianne.widström@se.gt.com
 • 054-14 45 46
 • 070-374 81 01

 • Auktoriserad skatterådgivare
 • urban.kardviirk@orseathd.gt.cokzm
 • 08-563 070 21
Urban Kardvik är auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton med erfarenhet 20 års erfarenhet av... Visa mer

 • Senior Manager Event & Networks
 • Marketing & Communications
 • anryetvfnbqlxnrvtejoin.hmrerdiiddfaujabylmarstnmmbedlmlcmorat@se.gt.codmjim
 • 070-745 72 62
 • 08-563 072 62
Kontaktperson i frågor relaterade till event och nätverk.