Oindillt7m5cg03jrmst
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Grant Thornton vinner utmärkelsen ”Årets småföretagsrevisor”

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 10:20 CEST

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton tilldelas utmärkelsen Årets småföretagsrevisor 2016 av Finansbarometern. Detta efter att tusen företagare med upp till 20 anställda betygsatt sina revisionsbyråer utifrån olika kriterier. Grant Thornton toppar i alla kategorier och är därmed branschbäst.

Trs89n2stdrgnsi12mbd

Nu uppmärksammar Grant Thornton över hela världen hållbarhet

Nyheter   •   Sep 22, 2016 15:15 CEST

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, med fler än 40 000 medarbetare i över 130 länder, uppmärksammar för andra året i rad hållbarhet och CSR genom den globala satsningen Growing Together in the Community.

Bgbwnh3siloupz2fipft
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Nominerade till Women’s Board Award 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 07:30 CEST

Den 13 oktober delas Women’s Board Award ut för femte gången i Sverige. Utmärkelsen ska främja styrelsekompetens och lyfta fram framgångsrika kvinnliga styrelseledamöter som har ordförandepotential i större bolag. Till årets pris är Marianne Brismar, Ulrika Dellby samt Eva Elmstedt nominerade.

Media no image
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Se upp - nu invaderas Malmö av revisorer

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 08:56 CEST

Den 5-11 september invaderas Malmö av närmare 1100 revisorer och konsulter från företaget Grant Thornton. Men det är inte för att kontrollera bokföringen, utan för att företaget i år valt att förlägga sin årliga utbildningsvecka, Kunskapsveckan till Malmö. Veckan avslutas till helgen med GetTogether för samtliga medarbetare.

Kunskapsveckan med GetTogether är ett återkommande evenemang för Grant Thornton, som väljer att förlägga en så stor andel av sitt interna utbildningsbehov som möjligt till samma vecka och plats av miljö- och effektivitetsskäl.

Under veckan ansluter fler och fler medarbetare för att sedan tillbringa hela helgen med gemensamma företagsaktiviteter. Temat för 2016 är hur företaget ska växa tillsammans med medarbetarna, kunderna och samhället på ett hållbart sätt.

- Grant Thorntons vision är att verka för ett välmående näringsliv. Ett välmående näringsliv behöver mångfald och där har Malmö flera bra exempel på hur olika aktörer samverkar för bland annat ökad integration. Det är också en av anledningarna till att vi väljer att vara i Malmö, berättar Grant Thorntons vd, Anna Johnson.

På fredagseftermiddagen klockan 17.30 flyttar aktiviteterna kring integration och mångfald ut till Stortorget och då kan även allmänheten ta del av programmet. Bland gästerna finns bland annat Therese Sjögran, sportchef Damer FC Rosengård och Niclas Carlnén, vd Malmö FF. Det kommer även att bjudas på underhållning av en känd artist.

- På Stortorget kommer vi tillsammans med Grant Thornton att sätta fokus på hur näringsliv och föreningsliv kan samverka för en bättre integration i samhället. Det är en naturlig del av Malmö FF:s verksamhet och vi delar gärna med oss av de positiva effekter vi upplever så att vi tillsammans kan göra skillnad, säger Niclas Carlnén, vd Malmö FF.

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med cirka 1150 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Den 5-11 september invaderas Malmö av närmare 1100 revisorer och konsulter från företaget Grant Thornton. Men det är inte för att kontrollera bokföringen, utan för att företaget i år valt att förlägga sin årliga utbildningsvecka, Kunskapsveckan till Malmö. Veckan avslutas till helgen med GetTogether för samtliga medarbetare.

Läs vidare »
Vma0fddppfh0dis6orjh

Anna Johnson tillträder som vd

Nyheter   •   Sep 01, 2016 08:37 CEST

Den 1 september tillträder Anna Johnson som vd för Grant Thornton i Sverige. Anna Johnson är partner, auktoriserad revisor och kommer närmast från rollen som kontorschef för Grant Thorntons marknadsledande kontor i Visby.

Media no image
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Friande dom för Grant Thornton i Kraft & Kultur-målet

Nyheter   •   Jul 08, 2016 14:14 CEST

Grant Thornton och revisorn Elisabeth Simonsson frias i skadeståndsmålet Troms Kraft mot Grant Thornton i Stockholms tingsrätt.

Det norska elbolaget Troms Kraft stämde Grant Thornton på närmare 1,8 miljarder kronor. Bakgrunden är att Troms Kraft har hävdat brister i revisionen av dotterbolaget Kraft & Kultur.

Stockholms tingsrätt beslutar att fria Grant Thornton och revisorn från allt skadeståndsansvar. Dessutom ska Troms Kraft betala ersättning för rättegångskostnader till Grant Thornton och ombudskostnader för revisorn.

- Vi välkomnar att domstolen delar vår uppfattning, säger Lisbeth Larsson, informationschef Grant Thornton. Vi har under denna långa tid varit övertygade om att motparten inte har kunnat nå framgång med sin talan.

Tingsrätten har gjort bedömningen att revisorn i allt väsentligt gjort vad som ankommit på henne och att det huvudsakliga felet har legat i de manipulerade handlingar som hon fått av bolagets ledning.

Så här skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande:

- Hade bolagets ledning tillhandahållit revisorn ett riktigt och inte manipulerat underlag för hennes beräkningar hade frågan om revisorn genomfört korrekta revisioner sannolikt aldrig uppkommit kommenterar rättens ledamot rådmannen Bertil Sundin, som också framhåller att även om revisorn granskat ytterligare handlingar är det inte säkert att hon ändå skulle ha kunnat upptäcka manipulationerna.

Pressmeddelande från Stockholms tingsrätt

Grant Thornton och revisorn Elisabeth Simonsson frias i skadeståndsmålet Troms Kraft mot Grant Thornton i Stockholms tingsrätt.

Läs vidare »
Media no image

Livesändning av seminariet Näringslivet - en outnyttjad källa till lyckad integration

Nyheter   •   Jul 06, 2016 10:51 CEST

Invandringen sätter myndigheterna under hårt tryck samtidigt som många företag skriker efter spetskompetens. Den 6 juli ägnar Grant Thornton i Almedalen åt att skapa dialog kring hur systemet måste förändras för ökad integration, utveckling och tillväxt.

Välkommen till en dag som ägnas åt att skapa dialog kring hur systemet måste förändras för ökad integration, utveckling och tillväxt.

Du kan också följa vår livesändning på Periscope. Filmer med intervjuer som summerar vissa seminarier finns också att tillgå på www.grantthornton.se/filmalmedalen

Idag den 6 juli håller Grant Thornton seminarier och diskussioner på temat Näringslivet – en outnyttjad källa till lyckad integration? i Almedalen. Hur kan samhället och näringslivet samverka bättre för ökad integration? Den som inte är på plats i regnet kan följa livesändningar via Periscope. Följ även @GrantThorntonSE på twitter och med hashtags #integration #almedalen

Läs vidare »
Media no image

Svenska företag vill ta emot nyanlända – men hindren måste bort

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 09:25 CEST

Att arbete är en viktig nyckel till integration är ett argument som ofta hörs i samhällsdebatten. Mer än vartannat svenskt företag verkar också villigt att erbjuda praktik eller arbete till nyanlända, enligt en undersökning som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton gjort tillsammans med konsultföretaget Kaleidoscope. Men företagen säger sig också uppleva hinder som måste undanröjas för att visionen ska bli verklighet.

Med hjälp av det oberoende undersökningsföretaget Mistat har Grant Thornton och Kaleidoscope frågat ägarledda företag om de skulle vilja ta in nyanlända samt vad som står i vägen. Bland de 214 svarande sa mer än vartannat företag att de skulle erbjuda praktik eller arbete förutsatt att upplevda hinder tas bort.* Det som framförallt skulle kunna förbättras är enligt de svarande:

  • Tidigare svenskundervisning för att förbättra språkkunskaperna
  • Bättre dialog med och mellan myndigheter för att matcha kompetens
  • Mindre byråkrati och snabbare processer

De svarade företagen skulle gärna se att nyanlända erbjöds språkundervisning redan från start. Detta tror man skulle underlätta för arbetsgivare att erbjuda praktikplatser tidigare. Många som äger och driver företag är också frustrerade över kontakterna med myndigheter och hur myndigheter arbetar sinsemellan med att matcha nyanländas kompetens med potentiella arbetsplatser. Två tredjedelar av de svarande (66 %) anser att för mycket byråkrati i kontakten med myndigheter kring att erbjuda praktikplatser och tidsbegränsad anställning till nyanlända är ett stort hinder. 68 procent tycker att det är ett stort hinder att det saknas en bra matchningstjänst, där det enklare än idag går att hitta nyanlända personer med efterfrågade profiler.

- Språket är viktigt både för att kunna utföra många arbeten men också för den allmänna trivseln. Det är därför viktigt att språkundervisning prioriteras och kommer igång tidigt. Vidare behöver svenska myndigheter kunna förenkla kontaktytorna gentemot omvärlden. Företag och nyanlända ska ha enkla vägar att hitta varandra och det ska vara intuitivt att förstå vilka regler som gäller. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre, säger Roland Dansell, marknadsområdeschef på Grant Thornton.

Av de öppna svaren som ingick i undersökningen kan man avläsa att en del företag som försökt ta in nyanlända är frustrerade över den brist på respons de mött från framförallt Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Exempel på upplevda problem är att processen tar för lång tid, de upplever inte att de får någon återkoppling på sitt intresse att hitta nya medarbetare och att det är svårt att få rätt information.

- Resultaten borde vara av intresse för politiker som funderar på hur integrationen ska klaras av på bästa sätt. Undersökningen visar tydligt att det finns en vilja bland företag att locka till sig fler medarbetare. Det är speciellt glädjande att de gör det på företagsekonomiska grunder och inte en fråga om välgörenhet från företagens sida. Politiker behöver bara se till att upplevda hinder undanröjs – det är en fråga om ledarskap snarare än utredningar och ny lagstiftning, säger Satish Sen, Kaleidoscope,

Sett till antalet platser som dessa 214 företag skulle kunna erbjuda, handlar det om ca 480 anställningar och 680 praktikplatser.

* En grov uppräkning till nationell nivå skulle ge motsvarande siffror på ca 300 000 –370 000 nya jobb och 385 000 – 480 000 praktikplatser. Sammantaget skulle det alltså kunna handla om upp emot 800 000 platser på svenska företag. Se mer ”Om undersökningen” nedan.

Om undersökningen
Undersökningsföretaget Mistat AB genomförde under perioden 10-23 juni en webbaserad undersökning med målgrupperna ägare, styrelseledamöter och vd:ar i s.k. ägarledda aktiebolag. Totalt gick enkäten ut till 2500 respondenter och 214 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på nio procent.

Intervjupersonerna fick ta ställning till och prioritera potentiellt upplevda hinder för att anställa eller erbjuda praktikplatser till nyanlända samt erbjöds möjlighet att själva addera ytterligare områden. I undersökningen fick man även uppge vilken prioritet som frågan har i ledningen och styrningen av företaget samt kvantifiera hur många platser man skulle kunna erbjuda om hindren togs bort.

Med ägarledda företag menas företag där ägarna också är aktiva i den operativa driften av företaget, antingen som medarbetare, i ledningen eller i styrelsen. Av Sveriges 414 000 aktiebolag (SCB nov 2015) brukar man uppskatta att de ägarledda motsvarar cirka 98,5 % av totala antalet aktiebolag. De flesta av dessa företag har mellan 0-250 mkr i årsomsättning och brukar benämnas som små eller mellanstora aktiebolag. Endast 0,1 % av alla svenska aktiebolag har fler än 250 anställda (SCB dec 2015).

De svarande företagen fördelas i grupper om omsättning 0-5 mkr (31%), 6-50 mkr (37%) och över 50 mkr (32%).

För att räkna ut vad svaren på frågan skulle bli på riksplanet och omfattande alla svenska företag har det dels brutits ner per företagsstorlek och sedan multiplicerats med antal svenska företag i den storleksklassen, dels dragits ner med en faktor för att inte överskatta siffran.  

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Att arbete är en viktig nyckel till integration är ett argument som ofta hörs i samhällsdebatten. Mer än vartannat svenskt företag verkar också villigt att erbjuda praktik eller arbete till nyanlända, enligt en undersökning som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton gjort tillsammans med konsultföretaget Kaleidoscope. Men företagen säger sig också uppleva hinder som måste undanröjas.

Läs vidare »
Xnphqgj9fn3lpn6ugonv
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 Buvcwf2wqmblva7jez1j

Anna Johnson - ny vd på Grant Thornton

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 08:00 CEST

Styrelsen i Grant Thornton har utsett Anna Johnson till ny vd för Grant Thornton. Anna Johnson är partner, auktoriserad revisor och för närvarande kontorschef vid Grant Thorntons marknadsledande kontor i Visby. Anna tillträder vd-posten den 1 september 2016, då hon efterträder Peter Bodin.

Media no image

Expansivt Grant Thornton växer i Örebro – och vill anställa ännu fler

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 07:57 CEST

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer vidare i Örebro genom rekrytering av sex medarbetare från byrån Din Ekonomi. Nyligen förvärvades även ekonomibyrån Libra Redovisning och i september sker tillträdet av förvärvade Örebro Affärskonsult. Kontoret har nu över 60 medarbetare i Örebro och öppnar upp för att bli ännu fler.

De sex medarbetarna från Din Ekonomi AB förstärker verksamheten med ekonomi- och konsulttjänster med fokus på affärsrådgivning, redovisning, ekonomi- och löneadministration. Grant Thornton tar också över kunduppdragen efter tidigare ägare.

Genom förvärvet av ekonomibyrån Libra Redovisning AB med fem anställda, inklusive en delägare, förstärks erbjudandet ytterligare och Grant Thornton kan fokusera ännu mer på att utveckla lönetjänsterna. Det är nu också klart att Grant Thornton förvärvar Örebro Affärskonsult AB med fyra anställda, inklusive en delägare. Det tillträdet kommer att ske den 1 september 2016.

Med dessa tre förstärkningar kommer Grant Thornton till hösten att närma sig 70 medarbetare i Örebro och förstärka sin position på marknaden. Och det finns behov av ytterligare rekryteringar framöver.

- Vi är glada över att knyta nya duktiga medarbetare till oss genom dessa rekryteringar och förvärv. Vårt Örebrokontor förstärks när vi har ännu fler rådgivare som har stor kompetens inom vårt expertisområde som är ägarledda företag. I takt med vår tillväxt öppnar vi även upp för ytterligare rekryteringar av duktiga rådgivare och revisorer, säger Leif Ericsson, kontorschef på Grant Thornton i Örebro.

Årets framtidsbyrå
Grant Thornton befinner sig på en spännande tillväxtresa. I höstas utsågs man till Årets Framtidsbyrå av branschorganisationen FAR och företaget är dessutom branschbäst i Universums undersökning ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” för tredje året i rad med en hedrande sjätteplats totalt i undersökningen.

Grant Thornton i Örebro flyttade i höstas till nya, större lokaler i Kompassen-huset vid Stortorget. I och med flytten har företaget skapat en mötesplats för entreprenörer och nätverkande i Örebro. Bland annat kommer man i större utsträckning hålla sina uppskattade seminarier i de egna lokalerna.

För mer information kontakta:
Leif Ericsson, kontorschef Örebro
T 0705-60 22 43
E
leif.ericsson@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef Grant Thornton
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT_LisLar

www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer vidare i Örebro genom rekrytering av sex medarbetare från byrån Din Ekonomi. Nyligen förvärvades även ekonomibyrån Libra Redovisning och i september sker tillträdet av förvärvade Örebro Affärskonsult. Kontoret har nu över 60 medarbetare i Örebro och öppnar upp för att bli ännu fler.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Är Informations- och marknadschef på Grant Thornton och medlem i Grant Thorntons företagsledning. Är företagets talesperson i de flesta... Visa mer

Om Grant Thornton

Som ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag bland de större aktörerna i branschen. Bolaget har cirka 1100 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning, och annan rådgivning åt företag och deras ägare.

Adress