Muhz4r1hwy4eehi18ibc
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 F9cd0vpw3xhqawoa9lcn

Global undersökning: Företagsledare tror på 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 08:30 CET

Världens företagsledare visar i en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton en stark optimistisk tilltro till 2017. Den globala undersökningen med 2,600 företag i 37 länder, antyder att företagsledarna nu lägger en period av osäkerhet bakom sig. • 2016 års osäkerhet är över • Ekonomiska lokomotiven USA och Kina mer optimistiska • Investeringsviljan ökar

Tbadwimvdgkvtear3o1c
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Göteborgsföretagarna spår starkt 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 07:00 CET

Företagsledarna i Göteborg förutspår ett starkt 2017 visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons färska undersökning om konjunkturförväntningarna de närmsta tolv månaderna. Fyra av tio företag i Göteborg räknar med att öka antalet anställda, men en lika stor andel upplever att tillväxten hindras på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Pzqqxqikh0p5fwjiyqj2
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 F9cd0vpw3xhqawoa9lcn

Optimistiska svenska företagsledare om 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 07:00 CET

Ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar: • Högsta andelen optimistiska företagsledare sedan 2010 • Sex av tio tror på ökad lönsamhet • Tre av tio företag hindras av brist på utbildad arbetskraft • Hjulen rullar snabbast i Göteborg

F8sclwl8cd5ocbw3d0ke
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Grant Thornton växer vidare i Malmö

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 09:21 CET

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, med kontor i Malmö, placerade sig nyligen på andra plats i undersökningen ”Sveriges Bästa Arbetsgivare”. För fjärde året i rad har Grant Thornton högst betyg av revisions- och konsultföretagen i Sverige. Inför 2017 öppnar Malmökontoret upp för att anställa ännu fler medarbetare.

Whsluqfiruocdlbohyss
Vndrebmkpwjhfbepsg2l

Remeokliniken tilldelas utmärkelsen ”Årets innovatör”

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 08:00 CET

Den 23 november delade revisions- och konsultföretaget Grant Thornton ut priset ”Årets innovatör” vid ett event i Stockholm. Det blev Remeokliniken som fick ta emot utmärkelsen, som syftar till att lyfta fram innovation och nytänkande inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Media no image
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 Vndrebmkpwjhfbepsg2l

Ökad efterfrågan på privata vårdalternativ – trots den pågående debatten

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 07:30 CET

Den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige visar en fortsatt stark tillväxttakt. Trots debatten om vinster i välfärden fortsätter både kommuner och landsting att i större utsträckning anlita privata vård- och omsorgsföretag. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga kartläggning av branschen.

Rapporten sammanfattar branschens utveckling under 2015 ur ett finansiellt perspektiv.

  • Branschen visar en fortsatt stark tillväxt under 2015 om totalt cirka åtta procent. Det är i linje med de senaste tre årens tillväxttakt.
  • Marknaden som helhet visar en förstärkt lönsamhet under 2015, en ökning från 7,8 procent till 8,6 procent. Skillnaden mellan mindre och större aktörer är dock stor med betydligt lägre vinstmarginal hos de större företagen.
  • Samtliga delsektorer visar en positiv lönsamhetsutveckling, med undantag för personlig assistans som för tredje året i följd tappar i lönsamhet.
  • Koncentrationen av större bolag fortsatte att minska under 2015. Detta till följd av att de större aktörerna genomförde färre förvärv i Sverige.
  • Samtliga analyserade delsektorer växer. Den största ökningen finns inom omsorg och socialtjänst samt specialistvård. Lägst tillväxttakt har tandvårdssektorn.

Debatten om vinster i välfärden och förslaget om begränsningar av vinster i privata välfärdssektorn har orsakat osäkerhet under året. Trots det visar branschen alltså upp en fortsatt stark tillväxt.

- Om förslaget om vinstbegränsning skulle bli verklighet hindrar det hanteringen av de stora utmaningar som välfärdssektorerna står inför de kommande åren, säger Mats Fagerlund, branschansvarig för vård och omsorg på Grant Thornton. På sikt måste det ske prioriteringar och effektiviseringar om vi ska kunna upprätthålla god kvalitet inom välfärden i Sverige. Det är idag svårt att attrahera och behålla personal i vårdsektorn, kostnadsutvecklingen är ohållbar och behovet av ökad digitalisering är stort. Samtidligt sätter den negativa utvecklingen inom psykisk ohälsa och sjukskrivningar ytterligare tryck på välfärden.

Om studien
Grant Thorntons studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier inom området, analys och aktuell branscherfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning. I tillägg har man även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgsmarknaden.

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige visar en fortsatt stark tillväxttakt. Trots debatten om vinster i välfärden fortsätter både kommuner och landsting att i större utsträckning anlita privata vård- och omsorgsföretag. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga kartläggning av branschen.

Läs vidare »
Vljv5oxltwelfvyadcsw
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 Ry56zt82bvsbshngtpmh

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2016: Grant Thornton klättrar till andra plats - branschbäst för fjärde året i rad

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 07:30 CET

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton placerar sig på andra plats i undersökningen ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” där medarbetare själva rankar sina arbetsgivare. Det är fyra placeringar upp från 2015, då företaget intog sjätteplatsen. För fjärde året i rad har Grant Thornton högst betyg av revisions- och konsultföretagen.

Puwmjlq7ureg75x29qrp
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Så når du framgång

Nyheter   •   Nov 07, 2016 09:00 CET

Vad är framgång? Hur når man framgång? Det tar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons reda på i senaste numret av egna affärstidningen Target. Medverkar gör bland annat matprofilen Renée Voltaire, vinnaren av SvD:s affärsbragd 2016, Jessica Löfström och världens största Youtuber, Felix ”PewDiePie” Kjellberg.

Hdsrnenthlvbtdjyd1ds

Grant Thornton växer i Norrköping och flyttar in i Holmenhuset

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2016 07:30 CET

Nu flyttar revisions- och konsultföretaget Grant Thornton från S:t Persgatan till nya lokaler i Holmenhuset, där nattklubben Palace tidigare låg. Anledningen är tillväxten i företaget samtidigt som man vill skapa en mötesplats för entreprenörer i Norrköping. Dessutom öppnar man upp för att anställa fler.

Media no image
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 Pmzctvjlofunywdx8trj

Grant Thornton rustar Sveriges entreprenörer för nya 3:12-reglerna

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 09:00 CET

Den 3 november kommer regeringens utredning med förslag på nya regler och skärpt beskattning för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Reglerna påverkar flertalet av Sveriges företag, men de är komplicerade och svårtolkade. Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton bjuder därför in entreprenörer från hela Sverige för att se hur reglerna påverkar dem och deras företag.

- Reglerna ska vara enkla att tillämpa utan att de skapar utrymme för oönskad skatteplanering. Det är en viktig, men nästan omöjlig ekvation att lösa, säger Urban Kardvik, skatterådgivare på Grant Thornton. Vi fokuserar på att stötta ägarledda företag, vilket gör att vi har stor kunskap om de skatteregler som utredningen berör. Det blir intressant att se om utredningen kommer med förslag på lösningar som skapar ett bättre klimat för företagen.

I princip hela regelsystemet för fåmansföretag ses över och stora förändringar väntas när utredningen kommer med sitt förslag. De nya reglerna ska bland annat motverka möjligheterna till att omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Samtidigt ska de skapa en drivkraft för ägarna att anställa fler.

Då utredningens uppdrag är att öka beskattningen finns det risk att de nya reglerna drabbar vissa delägare i fåmansbolag negativt. Det finns även vissa problemområden, där dagens regler brister i sin konkurrensneutralitet eller hämmar tillväxt:

  • Ägare till ett större företag har idag väsentligt högre skatt än ägare till ett mindre bolag i samma bransch.
  • En nyckelperson i ett entreprenörsägt bolag får med dagens regler högre skatt än en nyckelperson i ett bolag helt eller delvis ägt av ett riskkapitalbolag.
  • En entreprenör som idag säljer sitt bolag och har ett kapital i bolagssektorn kan inte, utan negativa skattekonsekvenser, investera kapitalet i mindre onoterade bolag och där bidra med sin kunskap.

Seminarier för företag
Direkt efter att utredningen kommit med sitt förslag håller Grant Thornton sammanlagt 30 seminarier på 20 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. På seminarierna går Grant Thorntons skattekonsulter igenom hela utredningen och hur den påverkar delägare i fåmansföretag.

- Intresset för seminarierna är väldigt stort. Redan nu är flera fullbokade och vi har satt in extra tillfällen. Grant Thornton arrangerar mellan 250 och 300 seminarier för ägare, ledningspersoner och styrelsemedlemmar varje år. Intresset för detta ämne är extremt stort. Det visar hur många företag som berörs av den här regelförändringen, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

Om utredningen
Regeringen tillsatte utredningen redan 2014, då med syfte att komma med förslag om ändrade regler vid generationsskiften. Utredningens uppdrag utökades 2015 och tiden förlängdes till 1 november i år. Datumet ändrades senare till 3 november.

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Den 3 november kommer regeringens utredning med förslag på nya regler och skärpt beskattning för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Reglerna påverkar flertalet av Sveriges företag, men de är komplicerade och svårtolkade. Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton bjuder därför in entreprenörer från hela Sverige för att se hur reglerna påverkar dem och deras företag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Är Informations- och marknadschef på Grant Thornton och medlem i Grant Thorntons företagsledning. Är företagets talesperson i de flesta... Visa mer

Om Grant Thornton

Som ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag bland de större aktörerna i branschen. Bolaget har cirka 1100 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning, och annan rådgivning åt företag och deras ägare.

Adress